Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at overvåge driften af fabrikkens udstyr. En fin balance mellem aktiverende lys til at øge opmærksomheden og ikke-aktiverende lys til at hjælpe med at tilpasse døgnrytmen, er påkrævet ligesom tilstrækkeligt lys til at læse dokumenter og forstå betjeningspanelerne.

Forskning indenfor kontrolrumsmiljøer viser, at de fleste ulykker sker på natholdet - især i de sidste timerDet er derfor vigtigt med korrekt belysning i kontrolrummet, så betjeningspanelerne belyses med det korrekte niveau.

Belysning i kontrolrum spiller en vigtig rolle til styring af operatørens døgnrytme.  Afhængig af den cyklusskifteholdene harkan justerbart hvidt lys eller Human Centric Lighting hjælpe med at ændre operatørernes indre ur det passer til natholdsarbejde, eller endda undgå at skifte og forblive i en dagscyklusogså når man arbejder om natten. Begge scenarier kræver omhyggelig styring af intensiteten og varigheden af det justerbare hvide lys. Lys har også en kortsigtet effekt på opmærksomheden. Ved at øge lysintensiteten og farvetemperaturen i korte perioder, ofte i slutningen af natholdsskiftet, kan kontrolrumsoperatørerne, opleve øget opmærksomhed og ikke miste koncentrationen og dermed undgå ulykker. 

industry_control rooms_2.jpg

 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1 

Almenområder i bygninger – Kontrolrum 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Teknikrum, lokaler til fordelingsanlæg 200 300 25 0,40 80 50 50 30  
Postsortering, omstilling 500 750 19 0,60 80 150 150 100  
Overvågningsanlæg 300 500 19 0,60 80 100 100 75 1. Kontroltavler er ofte lodrette
2. Belysning bør kunne dæmpes.
3. Skærmarbejde

 

Til kraftværker 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Kontrolrum 500 1000 19 0,70 80 150 150 100 1. Kontroltavler er ofte lodrette
2. Lysdæmpning kan være nødvendigt.
3. Skærmarbejde

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...