Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragende lysudbytte og andre krav til moderne industribelysning.

Da der stilles øgede krav til produktkvaliteten, er topprioriteten i et renrum at beskytte produkterne mod kontaminering. Renlighed og hygiejne sikres via lukkede belysningsarmaturer, der er nemme at vedligeholde og rengøre. 

Renrum klassificering omfatter industrier, der beskæftiger sig med kemiske- og biokemiske produkterhalvfabrikaterelektriske- og mikroelektriske produkter og  metalbearbejdning. Renrum i fødevareindustrien og i industrielle køkkener kan også forsynes med renrumsarmaturer. 

industry_cleanrooms_3.jpg

Kravene til renrumsarmaturer er dokumenteret i forskellige standarder og retningslinjerPartikelemission og mikrobiel kontaminering er blandt de vigtigste kriterier. Renrumsarmaturene skal have   og  rene overflader som muligt, for at snavs ikke kan sætte sig fast. Designelementer som frigangspalter og samlinger forhindrer, at luftstrømmen effektivt kan fjerne uønskede partikler. De skal også kunne modstå aggressive opløsningsmidler for at undgå, at overfladen bliver mere  over tid 

Glamox renrumsarmaturer er certificeret af Fraunhofer Institute med en renhedsklassificering i henhold til standarderne IPA og EN ISO 14644-1Forskellige optikker og reflekser giver mere fleksibilitet og effektivitet til forskellige renrumsmiljøer. Det gennemtænkte design sikrer, at der altid er optimale og sikre arbejdsforhold til rådighed for renrumspersonalet.  

industry_cleanrooms_2.jpg

EN standard

Der er ingen specifikke krav for renrum. Men den visuelle opgave i renrum til kemiskindustri, fødevareindustri og andre industrier, har krav opført under det gældende miljø

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...