Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og mangler på produktoverflader. Et ordentligt kvalitetstjek afhænger af det rette supplerende lys.

Den generelle belysning af en fabriksbygning og laboratorier er ofte ikke tilstrækkelig til at 
bestemme kvaliteten af de varer, der produceres. Belysningen skal derfor være skræddersyet til de produkter, der inspiceres - deres overfladestruktur, farve, genskær størrelse og den tid, det tager at se dem efter.
 

Spredtensartet og skyggefrit lys er perfekt til at kontrollere matte, skinnende eller gennemsigtige genstandemens direkte lys fra en eller flere vinkler, skaber skygger og gør det lettere at få øje på ridser eller revner  overfladenFørstnævnte opnås ved at bruge nedhængte eller påbyggede
belysningsarmaturer i en vis afstand fra arbejdsområdetfor at sikre en høj grad af ensartethed. Sidstnævnte kan opnås ved hjælp af en bordlampe eller belysningsarmaturer tættere  
kontrolområdetBelysningsarmaturer med en højere farvegengivelse kan være påkrævet til 
sammenligning af farver.
 

industry_quality control_2.jpg

Til kvalitetstjek af små genstande som for eksempel kredsløbskomponenter, er en luplampe den 
bedste løsningArmbaserede luplamper med firkantede linsersom 
lyser fra begge sider på den genstand der undersøges, kaster passende lys og får komponenterne til at træde frem, så fejl bliver nemmere at opdageelektronikindustrien forhindrer ESD belysningsarmaturer, at statisk elektricitet beskadiger produkterne. 

 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1 

For kemisk industri og tekstilproduktion og -forarbejdning 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Farvekontrol 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Skærende bearbejdning, efterbearbejdning, inspektion 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

 


Til fødevareindustrien 

Type arbejdsfelt/ aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Laboratorier 500 750 19 0,60 80 150 150 100  

 


Til elektrisk og elektronikindustrien

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Elektronikværksteder, prøvning, tilpasning 1 500 2000 16 0,70 80 150 150 100  

 


Til metalbearbejdning og -forarbejdning 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveay (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Opmærkning; kontrol 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

 


Til træbearbejdning og -forarbejdning 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Kvalitetskontrol, inspektion 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

 


Til bilfremstilling og -reperation

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Slutinspektion 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 30  

 


Til valseværker, smedjer og stålværker 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Prøvning, måling, kontrol 500 750 22 0,60 80 150 150 100  

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...