Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til at finde føde; det styrer døgnrytmen, og i sidste ende regulerer frigivelsen af flere hormoner, hvilket er afgørende for regulering af stofskifte og reproduktion. Belysningsløsninger til landbruget bør derfor også tage hensyn til landbrugets behov for visuel præstation.

Temperatur og lys er vigtige miljøfaktorer, der påvirker dyrs fysiologi. Lyseksponering påvirker frigivelsen af melatonin, og en 8-timers lysvarighed er foreskrevet i en række statslige regler med hensyn til dyrevelfærdDet betyder, at lysforholdene på gårde og anlæg skal holdes stabile, for ikke at ændre eller forstyrre dyrenes kronobiologiske rytme. 

Husdyr der er udsat for længere perioder af lys kombineret med natlysyngler hurtigere og 
producerer mere mælkValg af lyskilde spiller også en vigtig rolle for fjerkræavlereKyllinger 
opdrættet under fuldspektr
um belysning kan leve længerelægger flere æg og er mindre 
aggressive end kyllinger opdrættet under fluorescerende belysning. Æggene kan også blive større
og have stærkere skal.

Et andet aspekt at overveje er armaturets kemiske modstandsdygtighed for landbrugssektoren. Armaturer brugt i landbrugsindustrien kan udsættes for ammoniakdampe og andre krævende forhold. Derfor er det vigtigt at vælge produkter med den korrekte kemiske resistens og høje IP- og IK-klasser for at sikre lang levetid.  

 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1 

Industri- og håndværksområder – Landbrug 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Pålæsning og håndtering af varer, udstyr og maskiner 200 300 25 0,40 80 50 50 -  
Avlsbygninger 50 75 - 0,40 40 - - -  
Sygebokse; kælvebokse 200 - 25 0,60 80 50 50 -  
Foderrum, mælkerum, lokaler til rengøring af redskaber 200 - 25 0,60 80 50 50 -  

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...