Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af parkeringshuse er begyndt at indse, at faciliteter, der ser bedre ud og har kvalitetsbelysning, vil gøre brugerne mere trygge, tiltrække flere kunder og endda være mere miljøvenlige.

Mange faktorer påvirker det visuelle miljø i et parkeringshus - herunder placering af armaturer, valg af lyskilde og blændingsforholdFor at skabe bedre parkeringsfaciliteter er det vigtigt at tage hensyn til sikkerheden både for biler og fodgænger i og uden for parkeringsområdetUd fra et belysningsperspektiv skal mørke skygger undgås. 

Energieffektiv LED-belysning med høj lysudbytte er en glimrende investering, da den sænker driftsomkostningerne og samtidig giver fremragende lyskvalitet og sikkerhedDer er normalt langt imellem renoveringerne af parkeringshuseog er derfor velegnede til LED løsningerpå grund af den lange levetid på LED. LED produkter er effektive under alle vejrforhold og reducerer vedligeholdelsen til et minimum – belysningsarmaturer med en høj IP-klassificering, gør endda rengøring nemt, når det er påkrævet. 

Installationsløsninger med sensorer og dæmpning er nyttige energibesparende muligheder, der også vil øge komponenternes levetid. Det anbefales at opdele parkeringsområdet i forskellige zoner. Ved at bruge sensorer kan man dæmpe lyset eller slukke belysningsarmaturerne i visse områder. Dog skal man passe på ikke at der bliver mørke områder, der kan virke ubehagelige når man træder ind i parkeringshuset. 

 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1 

Offentlige områder - parkeringshuse (indendørs)

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Ind-/udkørselsramper (om dagen) 300 500 25 0,40 40 75 75 50 1. Belysningsstyrkeniveauet forlænges 5 m ind på parkeringsgulvet
2. Belysningsstyrker ved gulvniveau.
Ind-/udkørselsramper (aften og nat) 75 100 25 0,40 40 50 50 30 1. Belysningsstyrker ved gulvniveau.
Vejbaner, indvendige ramper og gangstier 75 100 25 0,40 40 50 50 30 1. Belysningsstyrker ved gulvniveau.
2. En høj lodret belysningsstyrke øger opfattelsen af menneskers ansigter og dermed trygheden.
Parkeringsområder - ikke offentligt tilgængelige 75 100 - 0,25 40 50 30 15 1. Belysningsstyrker ved gulvniveau.
2. En høj lodret belysningsstyrke øger opfattelsen af menneskers ansigter og dermed trygheden.
Parkeringsområder - offentligt tilgængelige med et stort antal brugere, fx indkøbscentre, arenaer 150 200 - 0,25 40 50 50 15 1. Belysningsstyrker ved gulvniveau.
2. En høj lodret belysningsstyrke æger opfattelsen af menneskers ansigter og dermed trygheden.
Billetkontor 300 500 19 0,60 80 75 75 50 1. Reflekser i ruderne skal undgås.
2. Blænding udefra skal undgås.

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...