Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere disse risici. Brug af eksplosionssikre (Ex) belysningsarmaturer er obligatorisk i disse områder, og deres klassificeringer er baseret på zoner i henhold til farepotentialet.

Farlige områder er eksplosive atmosfærer skabt af gasarter, dampe og letantændeligt støv eller
fibre. De er typisk til stede på installationer som olie-/gasplatforme, raffinaderier, kemiske faciliteterlagre med brandfarlige væskerved brændstoftransport benzinstationerved 
produktion af maling og papir osv.
 

 farlige områder er det vigtigt, at belysningsproduktet er designet til brug  områdetog at drift og vedligeholdelse er i overensstemmelse med kraveneInddækningen af 
belysningsarmaturerne er ofte lavet af zinkeloxeret aluminium eller rustfrit stål med eksterne
batterier til nødbelysning, for at forlænge levetiden. 

Ex klassificering i farlige områder 

ATEX direktivet 2014/34/EU for udstyr og beskyttelsessystemer skal bruges i potentielt eksplosive atmosfærer. ATEX og IEC Ex definerer atmosfæregrupper afhængigt af typen og tilstedeværelsen af gas og støvEjeren af faciliteten skal klassificere de områderhvor farlige eksplosive atmosfærer kan opstå i zoner. 

Farlige områder klassificeret i zonerne (0, 1, 2 for gas-damp-tåge og 20, 21, 22 for støv) skal beskyttes mod antændelige kilder. Eksplosionssikre anordninger i Ex-klassificerede områder, skal opfylde direktivets kravZone 0 og 20 kræver Kategori 1-markeret udstyr, Zone 1 og 21 kræver mindst Kategori 2-markeret udstyrog Zone 2 og 22 kræver mindst Kategori 3-markeret udstyr. Zone 0 og 20 er de zoner med højest risiko for, at der er en eksplosiv atmosfære. 

industry_hazardous areas_2.jpg

Afhængigt af gassens min. antændelsesenergiklassificeres gassen i maks
overfladetemperaturgrupper fra
 T1 = 450 °C til T6 = 85°C. 

Glamox har stor erfaring fra de mest ekstreme Ex-forhold i Nordsøen. Vi producerer belysningsarmaturer, der er velegnet til Zone 1/21 og Zone 2/22 (Ex-n) og til maks. overfladetemperaturgrupper T4 (135 °C) til T5 (100 °C).  

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...