Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende visuelle arbejdsopgaver er en smart og ergonomisk belysningsløsning afgørende for, at bibeholde medarbejdertilfredshed og produktivitet.

Industrihaller findes i mange størrelserlofthøjderomgivelsestemperaturer og med forskellige produktionsforløb og automatiseringsniveauer. Belysningsløsninger til produktionshaller skal være fleksible for at klare både automatiserede arbejdsprocesser og detaljeret inspektionsarbejde fra personalet. Indførelsen af ​​belysningszoner, der kan tilpasses forskellige lysstyrkeniveauer, øger fleksibiliteten, da arbejdsprocesser hurtigt kan ændre sig. 

Ansatte i en produktionshal kan have forskellige lysbehovLøsningen kan være en arbejdslampe, der kan dæmpes, eller yderligere belysningsarmaturer efter behovBelysningskravene varierer fra lav/medium belysningsniveauer i industrihaller, samt svejsning og støbning, til de højere belysningsniveauer ved præcisionsforarbejdning og overvågningsstationer. Arbejdspladsbelysning skal placeres over og lidt til siden for hver arbejdsplads. 

Lineær eller symmetrisk LED industribelysning foretrækkes i montage- og forarbejdningsfabrikkerDet er fleksible systemer, der let kan tilpasses ændringer i arbejdsopgaverneI støvede miljøer skal der installeres lukkede belysningsarmaturer med en høj IP-klassificeringHvis lofthøjden er mere end 6 m er High-bay LED belysningsarmaturer velegnede. 

Belysningskrav i henhold til EN 124641 

Industri- og håndværksområder – Metalbearbejdning og -forarbejdning 

 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Friformsmedning 200 300 25 0,60 80 50 50 30  
Sænksmedning 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Svejsning 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Grov- og almindelig maskinebearbejdning: tolerancer > 0,1 mm 300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Præcisionsbearbejdning; slibning < 0,1 mm 500 750 19 0,70 80 150 150 75  
Opmærkning; kontrol 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  
Tråd- og rørtrækningsværksteder; koldformning 300  500 25 0,60 80 75 75 30  
Makskinbearbejdning af plader: tykkelse > 5 mm  200 300 25 0,60 80 50 50 30  
Arbejde med plademetal: tykkelse: < 5 mm 300 500 22 0,60 80 75 75 30  
Værktøjsfremstilling; Fremstilling af skæreudstyr  750 1000 19 0,70 80 150 150 75  
Montage:
- grov
- mellemfin
- fin
- præcision

200
300
500
750
300
500
750
1000

25
25
22
19

0,60
0,60
0,60
0,70 

60
80
80
80
50
75
150
150
50
75
150
150
30
30
75
100
 
Varmforzinkning/galvanisering 300 500 25 0,60 80 75 75 30  
Overfladebearbejdning og maling 750 1000 25 0,70 80 150 150 100  
Fremstilling af værktøj, skabeloner og lærer/skydelærer, fin- og mikromekaniske produkter  1000 1500 19 0,70 80 150 150 100  

 

Industri- og håndværksområder – Elektrisk- og elektronikindustri  

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Kabel- og trådfremstilling 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Vikling:
- store poler
- mellemstore spoler
- små poler

300
500
750 

500
750
1000

25
22
19 
 
0,60
0,60
0,70
 
80
80
80

100
150
150

100
150
150

50
75
100
 
Imprægnering af spoler 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Galvanisering 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Montagearbejde:
- grovbearbejdning, fx store transformere
- mellemfin bearbejdning, fx eltavler
- finbearbejdning, fx telefoner, radioer, it-udstyr (computere)
- præcisionsarbejde, fx måleudstyr, printkort

300
500
750
1000

500
750
1000
1500

25 
22
19
16

0,60
0,60
0,70
0,70 

80
80
80
80

100
150
150
150

100
150
150
150

50
100
100
100
 
Elektronikværksteder, prøvning, tilpasning 1500  2000  16 0,70 80 150 150 100  

 

Industri- og håndværksområder – Bilfremstilling og -reperation

 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Maskinpresse - store dele 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Maskinpresse - visuel inspektion 500 750 22 0,60 80 150 50 30  
Karosseriarbejde og -montage - automatisk produktionslinje 300 500 25 0,60 80 100 50 30  
Karosseriarbejde og -montage - manuel svejsning 500 750 22 0,60 80 150 50 30  
Lakering, sprøjtekabine, sandblæsningskabine 750 1000 22 0,70 80 150 150 30  
Lakering, inspektion, pletreparation og polering 1000 1500 19 0,70 90 150 150 30 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Fremstilling af betræk (manuel)  1000 1500 19 0,70 80 150 50 30  
Detailudformning:
- Delsamlinger (døre, instrumentbræt, polstring)
- Samling af understel
- Samling af motor og mekaniske dele
- Endeligt montagebånd
750 1000 22 0,70 80 150 50 30  
Detailudformning:
- arbejde med elektronik
750 1000 22 0,60 90 150 50 30 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K til godkendelse af farver
Slutinspektion 1000 1500 19 0,70 90 150 150 30  
Almindelig autoservice, -reperation og -test 500  750 22 0,60 80 100 50 30 Overvej lokalbelysning.

 

Industri- og håndværksområder – Træbearbejdning og -forarbejdning

 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Automatisk bearbejdning, fx tørring, fremstilling af krydsfiner 50 - 28 0,40 40 - - -  
Dampgruber 150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Savramme 300 500 25 0,60 60 100 100 50 Undgå stroboskopiske effekter.
Arbejde ved høvlebænk, limning, samling 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Slibning, lakering, modelsnedkeri 750 1000 22 0,70 80 150 150 100  
Arbejde med træbearbejdningsmaskiner, fx drejning, notskæring, afretning, falsning, rilning, skæring, savning, fræsning 500 750 19 0,60 80 150 150 75  Undgå stroboskopiske effekter.
Udvælgelse af finertræ 750 1000 22 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Dekupørarbejde, intarsia 750 1000 22 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Kvalitetskontrol, inspektion 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

 

Færdselsområder i bygninger 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Gange og færdselsarealer 100 150 28 0,40 40 50 50 30 - Belysningsstyrke ved gulvniveau
- Ra og UGR skal ligne nærliggende områder.
- 150 lx hvis der er køretøjer på ruten.
Belysningen ved ind- og udgange skal udgøre en overgangszone for at undgå pludselige ændringer i belysningsstyrken mellem indendørs- og udendørsområder om dagen eller natten.
- Blænding på fodgængere og bilister bør undgås.
Trapper, rulletrapper, rullende fortov 100 150 25 0,40 40 50 50 30 Belysningsstyrke ved gulvniveau
Elevatorer, lifte 100 150 25 0,40 40 50 50 30 Lys foran elevatoren bør mindst være Em = 200 lx.
Læsseramper/-stationer 150 200 25 0,40 40 50 50 -  

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...