Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, støv og skadelige gasarter kan være en udfordring for belysningsinstallationen.

Kemiske processer er ofte fuldautomatiske og kræver konstant overvågning, så vertikal belysning er løsningenHvis der er skærmeskal man være omhyggelig med at undgå uønsket blænding og genskær. Belysningskravene varierer afhængigt af tilstedeværelsen af mennesker. Automatiseret kemiske faciliteter kræver mindre lys end arbejdspladser, der er bemandet konstant. 

Udover tilstrækkelig lysniveau skal armaturer til kemiske faciliteter beskyttes mod støv, fugt, kemikalier, mekanisk belastning og eksteme omgivelsestemperaturerHoldbare LED- og driverkomponenter bør bruges, så lysinstallationens levetid ikke forkortes af skadelige dampe eller anden påvirkninger. Nogle kemiske faciliteter kan have eksplosive materialer, så der er behov for belysningsarmaturer, der er eksplosionssikre. 

industry_chemical facilities_2.jpg

Lineære armaturinstallationer er velegnede til lofthøjder  op til 15 m. Over 6 m er high-bay belysningsarmaturer med smal- eller mediumstrålende reflektor et godt alternativ. Hvor almindelig belysning ikke er tilstrækkelig til at udføre den pågældende opgave, giver arbejdspladsbelysning, der kan dæmpesekstra lys. 

 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1 

Industri- og håndværksområder - Kemisk industri, plast- og gummiindustri

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Fjernbetjente procesanlæg 50 - - 0,40 20 - - - Sikkerhedsfarver skal kunne identificeres.
Procesanlæg med begrænset manuel betjening 150 200 28 0,40 40 50 50 30  
Kontinuerligt bemandede arbejdspladser i procesanlæg 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Præcisionsmålingsrum, laboratorier 500 750 19 0,60 80 150 150 75  
Farmaceutisk produktion 500 750 22 0,60 80 150 150 75  
Dækproduktion 500 750 22 0,60 80 150 150 75  
Farvekontrol 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K
Skærende bearbejdning, efterbearbejdning, inspektion 750 1000 19 0,70 80 150 150 100  

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...