Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være begrænset. Smalle gange stiller særlige belysningskrav. En sikker og hurtig navigation er nødvendig for at sikre et godt workflow og samtidig undgå ulykker. Aktivitetsniveauerne i forskellige lagerfaciliteter kan variere fra mange mennesker og lastbiler til ingen aktivitet overhovedet. For at spare plads er reolerne bygget højere i takt med at effektivitetskravene stiger.

Lysstyringssystemer med sensorer kan reducere driftscyklussen og energiforbruget i lagerbygninger betydeligtBevægelsessensorer tænder kun lysetnår mennesker eller køretøjer er til stede. Ved at opdele hallen i zoner, kan man slukke eller reducere belysningsniveauet i dele af bygningen. 

Overgange mellem indendørs- og udendørsområder ved indgange og udgange for køretøjer, udgør en risiko for ulykkerBehovet for højere belysningsniveauer er kombineret med ønsket om at undgå for store belysningsforskelle. Omhyggelig belysningsplan for lagerbygning er afgørende, for at udligne de forskellige belysningsniveauer i overgangszonen mellem oplyste- og mørke områder. 

industry_warehouse_2.jpg

I høje lagerbygninger hjælper høj vertikal belysning med at kunne læse mærkaterne på varer og reoler. Lineære belysningsarmaturer med smalle strålereflektorer er velegnet til montering i højder  op til 15 mVed lofthøjder  mere end 6 m er særlige highbay belysningsarmaturer også en mulighed. Disse smalstrålende belysningsarmaturer kaster lyset ned på gangene og reolerne. Til lagerbygninger med lavere loftshøjder og større afstand mellem gangene er bredstrålende eller asymmetriske armaturer velegnede.

 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1 

Almenområder i bygninger – logistik og lagerbygningerType arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Læsnings- / losningsområde  200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Pakke- / grupperingsområde 300  500 25 0,50 80  100  100  30  
Konfiguration og genhåndtering 750  1000 22 0,60 80  150  150  30  
Åben opbevaring af varer 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Depot med reoler - gulv  150  200  25  0,50  80  -  -  30 Belysningsstyrke ved gulvniveau. UGRL kun i synsretning af armaturet.
Depot med reoler -reolforside  75  100  -  0,40  80  -  -  - Forside af gangreol.
Et bånd på 1,0 m kan udelukkes fra omkredsen.
Central logistikkorridor (tung trafik)  300  500  25  0,60  80  100  100  30  
Automatiserede zoner (ubemandede)  75  100  25  0,40  80  -  -  -  

 

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...