Fødevareindustrien

I fødevareindustrien er renlighed og hygiejne afgørende for at sikre produktkvaliteten. Ofte bruges der skarpe redskaber og maskiner. Det kræver god belysning. Nutidens fødevareindustri er ofte automatiseret med maskiner, der kræver mindre overvågning. Men vertikal belysning er stadig påkrævet til overvågning via computerskærme og kontrolpaneler. Belysningskravene varierer også afhængigt af den opgave, der udføres - Inspektion af de færdige varer, skæring og sortering kræver mere lys end for eksempel vask, kogning og påfyldning.

Fødevareindustrier har brug for god farvegengivelse i deres produktionsfaciliter – ikke kun til farvekritiske slutproduktermen også for at kunne vurdere varernes friskhed under behandlingenNedhængt arbejdspladsbelysning med lyskilder med en høj Ra-værdi er en passende løsning. 

 

Belysningskrav i henhold til EN 12464-1 

Industri- og håndværksområder – Nærings- og nydelsesmiddelindustri 

Type arbejdsfelt / aktivitetsområde

Lux-niveau (Em)

Blænding (UGRL)

Ensartethed
(U0)


Farvegengivelse
(Ra)


Em,z Em,væg Em,loft  Specifikke krav

påkrævet modificeret U≥ 0,10
Arbejdspladser og -områder i:

- bryggerier, maltningsgulve.
- til afvaskning, påfyldning i tønder, rengøring, sigtning, afskalning
- tilberedning i konservers- og chokoladefabrikker
- arbejdspladser og områder i sukkerfabrikker
- til tørring og fermenteringskælder
200 300 25 0,40 80 50 50 30  
Sortering og vask af produkter, maling, blanding, pakning 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Arbejdspladser og kritiske områder i slagterier, slagterforretninger, mejerier, på filtreringsgulve i sukkerraffinaderier 500 750 25 0,60 80 150 150 75  
Snitning og sortering af frugt og grøntsager 300 500 25 0,60 80 100 100 50  
Fremstilling af delikatessevarer, køkkenarbejde, fremstilling af cigarer og cigaretter 500  750 22 0,60 80 150 150 75  
Kontrol af glas og flasker, produktkontrol, garnering, sortering, dekorering 500 750 22 0,60 80 150 150 100  
Laboratorier 500 750 19 0,60 80 150 150 100  
Farvekontrol 1 000 1500 19 0,70 90 150 150 100 4000 K ≤ CCT ≤ 6500 K

Få mere at vide om vores løsninger til andre områder

Loading image...

Fryse- og kølerum

Kampen mellem lys og kulde er et stadigt problem i kølelagerindustrien. Temperaturerne i kølelagre varierer fra 0 til...

Loading image...

Produktionsfaciliteter

Moderne montagearbejde bliver mere og mere automatiseret, hvilket fører til højere kvalitetskrav. Til de resterende...

Loading image...

Parkeringshuse

Garager og parkeringshuse med flere etager betragtes ofte som mørke og utrygge. Arkitekter, ejere og designere af...

Loading image...

Lager og logistik

Lagerbygninger er typisk høje bygninger på grund af de høje reoler, hvilket betyder at adgang til daglys kan være...

Loading image...

Kontrolrum

Design og layout af kontrolrum er et forskningsområde i sig selv. Her arbejder operatørerne ofte i skiftehold for at...

Loading image...

Renrum

Kunsten at udvikle armaturer til renrum er at kombinere et robust design med rengøringsvenlige overflader, fremragend...

Loading image...

Sværindustri

Sværindustri omfatter minedrift og jern- og stålprocesser. Belysningsarmaturer til disse formål kræver høj...

Loading image...

Kvalitetstilsyn og laboratorier

Til trods for at flere arbejdsprocesser automatiseres, er det menneskelige øje stadig bedre til at finde fejl og...

Loading image...

Landbrug

Lys er en vigtig miljøfaktor, der påvirker og styrer de fysiologiske processer hos alle dyr. Lys gør dem i stand til ...

Loading image...

Kemiske faciliteter

Kemiske produktionsfabrikker er et særlig hårdt miljø med en række forskellige arbejdsopgaver. Høje temperaturer, stø...

Loading image...

Farlige områder

Der er områder med høj risiko for eksplosion i mange tekniske systemer, og strenge regler skal følges for at minimere...