Psykiatriska avdelningar

Ljus kan också ha en terapeutisk effekt. Psykiatriska sjukhusavdelningar kan dra särskilt mycket fördel av Human-Centric Lighting. Forskning visar att exponering för orange ljus och blockering av blått ljus kan bidra till att maniska episoder försvagas hos bipolära patienter.

Belysningsprojektet Glamox har slutfört på St Olav’s Sjukhus i Trondheim, Østmarka, planerades utifrån denna typ av forskning, med stor tonvikt på användning av ljus för behandlingsändamål. Detta projekt krävde HCL -belysning som efterliknar naturligt solljus under dagen, vilket ger patienterna energi. Den växlar sedan till orange ljus från kl.18 och framåt, vilket får deras kropp att utsöndra mer melatonin. Detta har en lugnande effekt och gör patienternas hyperaktiva faser mildare och gör att de kan förbättra sin sömnrytm. 

Den mesta belysningen i patientrummen bör vara infälld och tillräckligt robust för att förhindra skador. Denna typ av belysning kallas anti-ligaturbelysning och är avsedd att avvärja patienter från att skada sig självaantingen genom att hänga upp material från armaturer med utskjutande element, eller genom att skada bitar av belysning och annan utrustning för att skapa vassa föremål som kan användas för att skada sig själva. En hög IK-klass (slaghållfasthet) är viktig, förutom robusta produkter med fasta hängpunkter, böjda kanter och manipuleringssäkra infästningar. 

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Operationssalar

I operationssalar på sjukhus krävs mycket specialiserad belysning. Den visuella komforten och prestandan för den...

Loading image...

Intensivvårdsavdelningar

Intensivvårdsavdelningar är specialiserade sjukhusavdelningar som behandlar och övervakar svårt sjuka patienter. De k...

Loading image...

Undersökningsrum

Undersökningsrum finns ofta på läkarmottagningar och används också för vanliga patientbesök. Belysningslösningen bör...

Loading image...

Avdelningar och enbäddsrum

Moderna sjukhusavdelningar ska vara bekväma och funktionella för patienterna. Det är också avgörande för vårdavdelnin...

Loading image...

Laboratorier och apotek

Laboratorier är i behov av en noggrant utformad belysningsplan eftersom krävande uppgifter som provtagning och analys...