Geriatriska avdelningar och områden

När vi blir äldre, är huvudkravet för belysningslösningar, förutom att hjälpa oss att se bra, att de får oss att känna oss trygga och säkra. En belysningslösning är viktigt för en oberoende, högkvalitativ livsstil utan gränser.

På geriatriska avdelningar på sjukhus samt äldreboenden kan tillämpade belysningssystem gynna äldre patienter, inklusive de som lider av demens, samt de vars syn och rumsmedvetenhet minskar med åldern. Rätt belysningslösning kan minska oro, osäkerhet och rädsla för att falla, samt öka självständigheten och en känsla av välbefinnande. 

Med detta i åtanke måste belysningsplaner för äldreomsorgsavdelningar och hem tas fram med hänsyn till de enskilda utrymmenas olika funktionerKoncentration av armaturer bör undvikas på grund av den försämrade syn detta medför. Ett indirekt, bländfritt ljus är den bästa lösningen för allmänbelysning. Dessutom kan arbetslampor användas för att ge positionerat direkt ljus för uppgifter som är krävande för synen, t ex att läsa eller skriva. 

Caféer eller dagrum på äldreomsorgsavdelningar och äldreboenden kan förses med accentuerad belysning som skapar en trevlig och inbjudande atmosfär.Pendlad belysning med direkt eller indirekt ljusfördelning är också ett bra val för dessa typer av miljöer, eftersom det ger bekväma visuella förhållanden som kan uppmuntra kommunikation. Användningen av produkter med ett högt Ra -index bidrar också till synskärpan och förbättrar patienternas välbefinnande ytterligare.  

Under de senaste åren har studier visat att rum utrustade med Human Centric Lighting, ”Tuneable White” eller justerbara färgtemperaturer har visat positiva effekter på att kontrollera dygnsrytmen hos patienter med demens, såväl som på andra patienter och personal. 

Belysningskrav i  EN 12464‐1

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Dagrum 300 500 22 0,60 80 75 75 50 Belysningsstyrka vid golvnivå.

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Operationssalar

I operationssalar på sjukhus krävs mycket specialiserad belysning. Den visuella komforten och prestandan för den...

Loading image...

Intensivvårdsavdelningar

Intensivvårdsavdelningar är specialiserade sjukhusavdelningar som behandlar och övervakar svårt sjuka patienter. De k...

Loading image...

Undersökningsrum

Undersökningsrum finns ofta på läkarmottagningar och används också för vanliga patientbesök. Belysningslösningen bör...

Loading image...

Avdelningar och enbäddsrum

Moderna sjukhusavdelningar ska vara bekväma och funktionella för patienterna. Det är också avgörande för vårdavdelnin...

Loading image...

Psykiatriska avdelningar

Ljus kan också ha en terapeutisk effekt. Psykiatriska sjukhusavdelningar kan dra särskilt mycket fördel av...

Loading image...

Laboratorier och apotek

Laboratorier är i behov av en noggrant utformad belysningsplan eftersom krävande uppgifter som provtagning och analys...