Intensivvårdsavdelningar

Intensivvårdsavdelningar är specialiserade sjukhusavdelningar som behandlar och övervakar svårt sjuka patienter. De kan också vara ingångspunkter till sjukhus för sjuka eller skadade patienter, vilket innebär att visuell undersökning spelar en stor roll för att bestämma rätt behandling. Detta kräver en hög nivå av allmänbelysning samt bra färgåtergivning.

Armmonterade undersökningslampor på vägg- eller i tak ger det perfekta ljuset för intensivvårdsavdelningar i kombination med 500 lux allmänbelysning med utmärkt färgåtergivning. Renrumsarmaturer med IP65 -klassning är idealiska i denna situation, vilket ger pålitligt skydd mot damm och fukt samt effektivitet och enkel rengöring.

Glamox erbjuder produkter med medicinskt godkännande och SteriTouch® antimikrobiell pulverlack, vilket motverkar tillväxt av bakterier, mögel och biofilm. Dessa armaturers ljuskällor är också täckta med härdat glas, vilket gör att de kan motstå rigorösa rengöringsrutiner med aceton, alkohol eller något annat rengöringsmedel som används på både vanliga sjukhusavdelningar och på intensivvårdsavdelningar. SteriTouch® -beläggningens antimikrobiella prestanda förblir också opåverkad av användning av rengöringskemikalier. 

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Operationssalar

I operationssalar på sjukhus krävs mycket specialiserad belysning. Den visuella komforten och prestandan för den...

Loading image...

Undersökningsrum

Undersökningsrum finns ofta på läkarmottagningar och används också för vanliga patientbesök. Belysningslösningen bör...

Loading image...

Avdelningar och enbäddsrum

Moderna sjukhusavdelningar ska vara bekväma och funktionella för patienterna. Det är också avgörande för vårdavdelnin...

Loading image...

Psykiatriska avdelningar

Ljus kan också ha en terapeutisk effekt. Psykiatriska sjukhusavdelningar kan dra särskilt mycket fördel av...

Loading image...

Laboratorier och apotek

Laboratorier är i behov av en noggrant utformad belysningsplan eftersom krävande uppgifter som provtagning och analys...