Gemensamma utrymmen och cirkulationsområden i sjukhusmiljöer

Belysningslösningen för sjukhusets entréhall och mottagningsområden spelar en viktig roll, eftersom en bekväm och vänlig miljö kan skapa förtroende och ge korrekt orientering i anläggningen. Patienter, familjer och besökare ska känna sig välkomna och trygga.

Ljusdesignen i dessa gemensamma utrymmen kan vara både vacker och funktionell. Entrébelysningen bör vara på ca 100 lux för att ge besökarna tid att anpassa sig till belysningen vid in- och utträde ur byggnaden. Receptionen bör ha förhöjd ljusnivå på minst 300 lux. Specialiserad belysning bör tillämpas för att markera särskilda arkitektoniska särdrag. 

Belysningsnivån i hisslobbyer bör inte försummas, eftersom det är viktigt att mötande personers ansikten är lätta att känna igen och identifiera. Belysningsstyrkan utanför hissen ska uppgå till minst 100 lux och samma sak gäller inne i hissen, men med en högre jämnhet. 

Diffust ljus som skapas genom användning av opalt bländskydd ger en diskret och jämn belysning. En ytterligare fördel med denna typ av allmänbelysning är dess låga bländning - särskilt för ögonen på patienter som förflyttas i sjukhussängar. Accentuerad belysning kan ge hisslobbyn en bekväm och trevlig känsla. Målningar och tavlor på väggarna kan markeras genom ett asymmetriskt ljus.

Rörelsedetektering kanske inte ger banbrytande energibesparingar i en 24/7-miljö som en hisslobby på sjukhuset, men det är fortfarande fördelaktigt att ställa in belysningen med integrerade dagsljus- och/eller rörelsesensorer, samt LED-nödljus för ökad säkerhet. 

Som ett alternativ till hissar ska trappor vara säkra, funktionella och inbjudande. Den optimala belysningslösningen kan ge dessa områden en välkomnande känsla. Dess säkerhet är en prioritet när det gäller att eliminera potentiella olyckor och farliga situationer för alla användare - inte bara för dom som har nedsatt rörlighet. 

Framför allt ska varje enskilt trappsteg alltid vara synligt – det är det viktigaste prioritet när det gäller trappljus.  Ljuset ska ha en belysningsstyrka på minst 100 lux och bör falla på ett sätt som skapar mjuka skuggor för att ge rumslig medvetenhet genom att tydligt visa konturen för varje trappsteg.. 

Särskild försiktighet bör iakttas för att öka kontrasten på trappstegen, till exempel genom att använda olika färger i trappdesignen. Upplysta väggar förstärker också känslan av trygghet. 

Korridorer 

Korridorer i sjukhusmiljöer har två syften – dels är de en plats där man förflyttar sig från en plats till en annan, och dels ger de orientering. En väl utformad belysningslösning kan skapa en tydligt markerad väg för patienter, personal och besökare under dagen såväl som på natten. 

Ljus optimerar rumsmedvetenheten och ger en kontinuerlig känsla av säkerhet och säkerhet. Under dagen ska belysningsnivån i genomsnitt vara 200 lux på sjukhusavdelningar där korridorer används för både navigering och arbetsplatser samt sittgrupper. Normala transportkorridorer kräver 100 lux. På natten kan nivån sänkas till 50 lux. 

Med tanke på att patienter regelbundet transporteras genom dessa gemensamma utrymmen på sjukhussängar, är det obligatoriskt med bra bländskydd. Dessutom ska hela korridorområdet fungera som en så kallad anpassningszon – till exempel hjälpa människor att anpassa sina ögon från belysning i entréområdet till ett patientrum fyllt med naturligt ljus. 

För att säkerställa en trygg navigering måste korridorens belysning vara stark, men fri från bländning och hårda skuggor - långa skuggor kan t ex misstolkas som steg eller hinder av synskadade. Lämpliga luminanskontraster bör användas i enlighet med standarderna för belysning för sjukhus och sjukvårdsinrättningar – det vill säga olika färger ska markera riktning, steg och vägvisning. 

Belysningskrav  EN 12464‐1

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Korridorer, dagtid 100 200 22 0,40 40       Belysningsstyrka på golvnivå. 

Ra and UGRL .Bör vara samma som angränsande områden.
Korridorer, städning 100 200 22 0,40 80       Belysningsstyrka på golvnivå
Korridorer, nattid 50 - 22 0,40 80       Belysningsstyrka på golvnivå
Korridorer med mångsidig användning 200 300 22 0,60 80       Belysningsstyrka på golvnivå
Väntrum 200 300  22 0,40 80        

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Operationssalar

I operationssalar på sjukhus krävs mycket specialiserad belysning. Den visuella komforten och prestandan för den...

Loading image...

Intensivvårdsavdelningar

Intensivvårdsavdelningar är specialiserade sjukhusavdelningar som behandlar och övervakar svårt sjuka patienter. De k...

Loading image...

Undersökningsrum

Undersökningsrum finns ofta på läkarmottagningar och används också för vanliga patientbesök. Belysningslösningen bör...

Loading image...

Avdelningar och enbäddsrum

Moderna sjukhusavdelningar ska vara bekväma och funktionella för patienterna. Det är också avgörande för vårdavdelnin...

Loading image...

Psykiatriska avdelningar

Ljus kan också ha en terapeutisk effekt. Psykiatriska sjukhusavdelningar kan dra särskilt mycket fördel av...

Loading image...

Laboratorier och apotek

Laboratorier är i behov av en noggrant utformad belysningsplan eftersom krävande uppgifter som provtagning och analys...