Laboratorier och apotek

Laboratorier är i behov av en noggrant utformad belysningsplan eftersom krävande uppgifter som provtagning och analys utförs där. Dessutom utförs normalt kontorsarbete i dessa miljöer, så som att skriva rapporter eller annan kommunikation. Infällda renrumsarmaturer är utmärkta för laboratoriebelysning.

Visuellt krävande laboratorieuppgifter har behov av några av de högst rekommenderade ljusnivåerna i vårdbyggnader. Allmänbelysning för laboratorier bör ha en nivå på 500 lux, dock kräver detta lågbländande och skuggfria ljusförhållanden. 

LED-förstoringslampor erbjuder klassledande prestanda med låga drifts- och underhållskostnader – för alla laboratorieuppgifter där högprecisionsinspektion krävs. 

Belysningskrav i  EN 12464‐1

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Allmän-belysning 500 750 19 0,60 80 150 150 100 Illuminance at floor level.
Färg-inspektion 1000 1500 19 0,70 90 150 150 100 6.000 K <=CCT <= 6.500 K

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Operationssalar

I operationssalar på sjukhus krävs mycket specialiserad belysning. Den visuella komforten och prestandan för den...

Loading image...

Intensivvårdsavdelningar

Intensivvårdsavdelningar är specialiserade sjukhusavdelningar som behandlar och övervakar svårt sjuka patienter. De k...

Loading image...

Undersökningsrum

Undersökningsrum finns ofta på läkarmottagningar och används också för vanliga patientbesök. Belysningslösningen bör...

Loading image...

Avdelningar och enbäddsrum

Moderna sjukhusavdelningar ska vara bekväma och funktionella för patienterna. Det är också avgörande för vårdavdelnin...

Loading image...

Psykiatriska avdelningar

Ljus kan också ha en terapeutisk effekt. Psykiatriska sjukhusavdelningar kan dra särskilt mycket fördel av...