Operationssalar

I operationssalar på sjukhus krävs mycket specialiserad belysning. Den visuella komforten och prestandan för den medicinska personalen under operationerna är av största vikt. I denna mycket känsliga domän spelar förtroende för teknik en avgörande roll.

De nationella standarderna för operationssalar när det gäller belysning kan uppfyllas genom användning av renrumsarmaturer med IP65-klassificering. Renrumsbelysningskonceptet togs fram för att skydda patienter, personal och utrustning från kontaminering av damm, pollen, bakterier och virus som annars skulle ha kunnat avsatts i eller på armaturerna. Dessa armaturer har en hög effektivitet och hjälper till att förhindra bländning när de tittar på bildskärmar med viktig information. Bara i operationsområdet används speciella armaturer med belysningsnivåer upp till 100 000 lux. Ergonomisk belysning med RGBW-lösningar är också fördelaktigt att använda i kirurgiska operationssalar. 

Glamox renrumsarmaturer har testats för luftrenhet vid Fraunhofer Institute i Stuttgart. Fraunhofers testcenter använder en specialdesignad testmiljö för att få korrekta mätningar. Armaturerna är monterade på en aluminiumprofil och ren luft blåses framför armaturen via 9 olika trattar. Testet ger en exakt överblick över hur många partiklar och vilka storlekar som transporteras av luften från armaturerna. 

Belysningskrav i  EN 12464‐1

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Preop- och uppvaknings-rum 500 750 19 0,60 90 150 150 100 Belysningsstyrka på golvnivå.
Operationssal 1000 1500 19 0,60 90 - - -  
Operations-kavitet - - - - 90 - - - Em: 10 000 lux to 100 000 lux

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Intensivvårdsavdelningar

Intensivvårdsavdelningar är specialiserade sjukhusavdelningar som behandlar och övervakar svårt sjuka patienter. De k...

Loading image...

Undersökningsrum

Undersökningsrum finns ofta på läkarmottagningar och används också för vanliga patientbesök. Belysningslösningen bör...

Loading image...

Avdelningar och enbäddsrum

Moderna sjukhusavdelningar ska vara bekväma och funktionella för patienterna. Det är också avgörande för vårdavdelnin...

Loading image...

Psykiatriska avdelningar

Ljus kan också ha en terapeutisk effekt. Psykiatriska sjukhusavdelningar kan dra särskilt mycket fördel av...

Loading image...

Laboratorier och apotek

Laboratorier är i behov av en noggrant utformad belysningsplan eftersom krävande uppgifter som provtagning och analys...