Entréer och foajéer

Kanske mer än något annat utrymme, är en kontorsbyggnads entré ett uttryck för dess karaktär och det offentliga ansiktet för både byggnaden och företaget den representerar. Både armaturdesign och foajébelysning har inte bara som uppgift att skapa ett bra ljus, utan också det ovärderliga första intrycket för besökaren.

Entrébelysning bör bekvämt guida besökare till receptionen och andra delar av byggnaden. Pendlade eller takmonterade armaturer kan ge direkt/indirekt, jämnt, välkomnande ljus och genom att lägga till horisontellt ljus hjälper man receptionisterna i deras arbete och gör det lättare att identifiera personerFoajén är en anpassningszon för personer som kommer in från starkt solljus, så ljusnivåerna bör vara något högre än minimikravet på 100 lux. 

Hall- och foajébelysning kan utformas på olika sätt. Stora, ljusa tak skapar starkt ljus som underlättar orientering och belyser arkitekturen. Direkt ljus från downlights kan skapa ledande linjer eller markera foajéns omkrets. Upplysta receptionsdiskar med genomskinliga fronter är populära, medan dekorativa, rundarmaturer är väl lämpade för att maximera utseendet för entréer med högt i tak. Konstverk kan accentueras med hjälp av spotlights. 

office_entrance_1.jpg

Foajéområden används ofta för större sammankomster och olika möteszoner kan markeras med hjälp av foajébelysning. Som en viktig utrymningsväg behöver foajén ha korrekt nödljus och markeringar. 

Belysningskrav  EN 12464‐1:2021

Typ av arbets-/aktivitetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Entréhallar 100 200 22 0,40 80 50 50 30 UGRendast om till-lämpligt
Kapprum 200 300 25 0,40 80 75 75 50  
Foajéer 200 300 22 0,40 80 75 75 50  
Receptionsdisk 300 750 22 0,60 80 100 100 75 Om det finns vanliga arbetsplatser i receptionen bör dessa ljusättas i enlighet med detta.

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Cellkontor

Även om öppna kontorslandskap blir mer och mer populära, är vanliga cellkontor fortfarande vanliga både i gamla och n...

Loading image...

Kontorslandskap

Kontorslandskap passar bra för arbete både individuellt och i team. Samma zoner kan tillgodose olika behov - från...

Loading image...

Belysning för hemmakontor

Att arbeta hemifrån kan ha blivit det ”nya normala”, men det är viktigt att komma ihåg att ett hemmakontor kan betyda...

Loading image...

Konferens- och mötesrum

Belysningslösningar för konferens- och mötesrum kräver noggrann planering eftersom många olika typer av aktiviteter...

Loading image...

Sociala zoner

Sociala zoner är områden utan ett särskilt förutbestämt ändamål som tjänar slumpmässigt förekommande behov. Till...