Kontorslandskap

Kontorslandskap passar bra för arbete både individuellt och i team. Samma zoner kan tillgodose olika behov - från informella möten till fokuserat individuellt arbete. Flexibel, energibesparande belysning med individuell ljusstyrning är hörnstenen i all modern kontorsbelysning.

Kontorsdesign i öppen planlösning kan variera kraftigt beroende på företagets behov. En gemensam nämnare ligger i linjära arrangemang av skrivbord. Dock kan skrivbordsområdet också blandas med sittgrupper, mindre mötesytor eller arbetsbord, kaffehörn och liknande. 

För allmänbelysningen i en öppen kontorslayout rekommenderas en direkt/indirekt lösning. Pendlade armaturer tillför rummet struktur och ger en bländfri arbetsmiljö. 

Förutsättningen för visuell kommunikation är särskilt viktig när det gäller kontorsbelysning i öppen planlösning, eftersom det avgör hur väl människor kan se varandras ansikten och därigenom läsa varandras ansiktsuttryck och på så sätt förstå varandra bättre. Mer ljus på väggar och i tak säkerställer visuell komfort, vilket bidrar till personalens välbefinnande. 

Varje arbetsplats i en öppen planlösning bör ha en närvarosensor för att spara energi när den är obemannad. Av en 40 timmars arbetsvecka spenderas kanske så mycket som 30–40% av de anställdas tid på affärsresor, möten eller någon annanstans.

Belysningskrav:

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Skrivning, maskinskrivning, läsning, databearbetning 500 1000 19 0,60 80 150 150 100 Ljusstyrka: min 50 lux
Takbelysningsstyrka min 30 lux.
Cylindrisk belysningsstyrka: ej tillämplig

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Entréer och foajéer

Kanske mer än något annat utrymme, är en kontorsbyggnads entré ett uttryck för dess karaktär och det offentliga...

Loading image...

Cellkontor

Även om öppna kontorslandskap blir mer och mer populära, är vanliga cellkontor fortfarande vanliga både i gamla och n...

Loading image...

Belysning för hemmakontor

Att arbeta hemifrån kan ha blivit det ”nya normala”, men det är viktigt att komma ihåg att ett hemmakontor kan betyda...

Loading image...

Konferens- och mötesrum

Belysningslösningar för konferens- och mötesrum kräver noggrann planering eftersom många olika typer av aktiviteter...

Loading image...

Sociala zoner

Sociala zoner är områden utan ett särskilt förutbestämt ändamål som tjänar slumpmässigt förekommande behov. Till...