Konferens- och mötesrum

Belysningslösningar för konferens- och mötesrum kräver noggrann planering eftersom många olika typer av aktiviteter utförs där och de behöver olika ljusmängd. Samtal mellan två personer kan hållas i andra ljusförhållanden än presentationer på skärmen eller stora konferenser. Samtidigt kommunicerar interiör och ljusdesign företagskulturen både internt och externt.

En flexibel belysningslösning med ett effektivt ljusstyrningssystem för videokonferenser är perfekt för att stödja olika användningsområden i ett konferens- eller mötesrum. Takarmaturer kan ge såväl effektiv bakgrundsbelysning som belysning för mer krävande uppgifter. En stor mängd direkt, diffust ljus kan vinklas mot deltagarna under en videokonferens, medan ett smalstrålande ljus ovanifrån kan skapa kontraster och rätt mängd modelleringsljus. Allt detta skapar tillräckligt med tredimensionellt ljus, vilket ger bra synlighet på video. Resultatet är professionell belysning som säkerställer tydligt synliga ansiktsuttryck för effektivare icke-verbal kommunikation.     

Konferensrum på kontor kan också utrustas med spotlights och wall washers för att lysa upp detaljer eller väggar och för att skapa variation. En användarvänlig kontrollpanel bör innehålla olika förinställda inställningar för att anpassa ljusnivåerna till skiftande aktiviteter som skrift, presentationer eller samtal.

 

Belysningskrav 

Typ av aktivitets-/ arbetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Konferens och sammanträdes-rum 500 1000 19 0,60 80 150 150 100 Belysningen ska vara styrbar
Konferrensrums-bord 500 1000 19 0,60 80 150 150 100 Belysningen ska vara styrbar

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Entréer och foajéer

Kanske mer än något annat utrymme, är en kontorsbyggnads entré ett uttryck för dess karaktär och det offentliga...

Loading image...

Cellkontor

Även om öppna kontorslandskap blir mer och mer populära, är vanliga cellkontor fortfarande vanliga både i gamla och n...

Loading image...

Kontorslandskap

Kontorslandskap passar bra för arbete både individuellt och i team. Samma zoner kan tillgodose olika behov - från...

Loading image...

Belysning för hemmakontor

Att arbeta hemifrån kan ha blivit det ”nya normala”, men det är viktigt att komma ihåg att ett hemmakontor kan betyda...

Loading image...

Sociala zoner

Sociala zoner är områden utan ett särskilt förutbestämt ändamål som tjänar slumpmässigt förekommande behov. Till...