Gemensamma ytor och cirkulationsområden på kontor

Modernt kontorsarbete blir allt mer mångsidigt, så arbetsdagen spenderas inte bara framför en dator, utan också på möten och kundaktiviteter såväl som i kreativa arbetsområden. Kontor med öppen planlösning har cirkulationsområden där anställda kan mötas och prata med varandra. Belysningen i dessa områden bör vara anpassad för visuell kommunikation.

Kontorskorridorer är inte bara transportzoner - utan kan också fungera som kreativa mötesområden där man kan koppla av, utbyta idéer, arbeta i team eller till och med träffa kunder. Belysning i gemensamma utrymmen kan användas för att betona olika zoner inom området, men den får inte blända personer som arbetar i angränsande rum. Hörnmonterade LED-armaturer för korridorer ger bländfritt, asymmetriskt ljus på väggar och i tak. Indirekt ljus får korridorer att verka större och mer inbjudande. En blandning av direkt och indirekt ljus skapar lämpliga ljusförhållanden för dessa områden. 


office_corridor_2.jpg

Att kasta mer ljus på väggar, i tak och på människors ansikten skapar bättre förutsättning för visuell kommunikation. Väggbelysningen i cirkulationsområden bör uppnå värden på minst 50 lux, medan taket bör ha minst 30 lux. Högre belysningsnivåer bör övervägas i sittgrupper och kommunikationszoner, även den cylindriska belysningsstyrkan och ljusets modelleringseffekt bör övervägas. 

Belysningskrav:

 

Typ av arbets/

aktivitetsområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Kommunikations-ytor och korridorer 100 150 28 0,40 40 50 50 30 Belysningsstyrka på golvnivå.
Väggljusstyrkor: min 50 lux
Takbelysningsstyrka min 30 lux.
Cylindrisk belysningsstyrka: min 50 lux.
Trappor, rulltrappor och rullband 100 150 25 0,40   50 50 30 Belysningsstyrka på golvnivå. Kräver förbättrad kontrast på framkanten av stegen.
Hissar 100 150 25 0,40 40 50 50 30 Belysningsstyrka på golvnivå. Ljus framför hissen

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Entréer och foajéer

Kanske mer än något annat utrymme, är en kontorsbyggnads entré ett uttryck för dess karaktär och det offentliga...

Loading image...

Cellkontor

Även om öppna kontorslandskap blir mer och mer populära, är vanliga cellkontor fortfarande vanliga både i gamla och n...

Loading image...

Kontorslandskap

Kontorslandskap passar bra för arbete både individuellt och i team. Samma zoner kan tillgodose olika behov - från...

Loading image...

Belysning för hemmakontor

Att arbeta hemifrån kan ha blivit det ”nya normala”, men det är viktigt att komma ihåg att ett hemmakontor kan betyda...

Loading image...

Konferens- och mötesrum

Belysningslösningar för konferens- och mötesrum kräver noggrann planering eftersom många olika typer av aktiviteter...

Loading image...

Sociala zoner

Sociala zoner är områden utan ett särskilt förutbestämt ändamål som tjänar slumpmässigt förekommande behov. Till...