Cellkontor

Även om öppna kontorslandskap blir mer och mer populära, är vanliga cellkontor fortfarande vanliga både i gamla och nya lokaler.

Direkt/indirekt belysning är en bra lösning för cellkontor. Den indirekta komponenten gör att kontorsrummet känns större och ljusare. Pendlade armaturer ovanför skrivbord är en vanlig lösning. En annan är infällda armaturer i kombination med en skrivbordslampa – en lösning som är lätt att anpassa till individuella behov. Fristående armaturer och skrivbordslampor är utmärkta sätt att låta kontorsanställda styra ljusnivå och position efter sina egna behov och önskemål. 

 

Belysningskrav:

 

Typ av aktivitets-/arbesområde

Lux-nivå (Em)

Bländtal (UGRL)

Jämnhet
(U0)


Färg-återgivning
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Specifika krav

Nödvändig Modifierad
U≥ 0,10
Skrivning, maskinskrivning, läsning, databearbetning 500 1000 19 0,60 80 150     150100Ljusstyrkor: min 50 lux
Takbelysning: min 30 lux.
Cylindrisk belysningsstyrka: ej tillämplig

Läs mer om våra lösningar för andra typer av utrymmen

Loading image...

Entréer och foajéer

Kanske mer än något annat utrymme, är en kontorsbyggnads entré ett uttryck för dess karaktär och det offentliga...

Loading image...

Kontorslandskap

Kontorslandskap passar bra för arbete både individuellt och i team. Samma zoner kan tillgodose olika behov - från...

Loading image...

Belysning för hemmakontor

Att arbeta hemifrån kan ha blivit det ”nya normala”, men det är viktigt att komma ihåg att ett hemmakontor kan betyda...

Loading image...

Konferens- och mötesrum

Belysningslösningar för konferens- och mötesrum kräver noggrann planering eftersom många olika typer av aktiviteter...

Loading image...

Sociala zoner

Sociala zoner är områden utan ett särskilt förutbestämt ändamål som tjänar slumpmässigt förekommande behov. Till...