5 års garanti

Från den 1 oktober 2010 lämnar Glamox AB, BU Sales, 5 års garanti på tillverknings- och materialfel på alla produkter med varumärkena Glamox, Luxo, Luxonic och ES-System. Om nedanstående villkor är uppfyllda kommer Glamox antingen reparera eller ersätta produkten.

Denna garanti gäller från fakturadatum och gäller för tillverknings- och materialfel, om produkterna har använts / installerats;

  • i enlighet med dess avsedda ändamål och användningsspecifikation
  • inom den angivna operativa ramen, till exempel miljö
  • med strömförsörjning inom det angivna området till exempel spänning, ström och frekvens
  • på ett professionellt och lagligt sätt samt i enlighet med produktdatablad, servicemanual och installationsanvisningar


Garantin täcker inte;

  • bortfall i produktion eller andra kostnader eller skador som uppstår som en konsekvens av att produkten inte fungerar
  • fel som kan skyllas på exponering för extrema förhållanden där tex åska, blixtnedslag, inträngande vatten, brand, dålig ventilation eller annat utanför Glamox AB kontroll
  • delar som måste bytas ut på grund av normalt slitage som till exempel utbytbara ljuskällor, tändare och batterier
  • fel utifrån kompatibilitetsproblem mellan produkterna och installationsmiljön till exempel kontrollsystem och strömförsörjning
  • produkter som har blivit modifierade eller reparerade av obehörig person
  • normala underhålls- och reparationsproblem

 

Ladda ned vår 5-års garantipolicy