Korridorer og vrimlearealer

Inngangspartiet er referansepunktet for elevene, de ansatte og besøkende når det gjelder informasjon og kommunikasjon. Multifunksjonelle inngangshaller skaper et rom for kommunikasjon, utstillinger og informasjon. Derfor må belysningen være fleksibel for å fungere godt for de ulike aktivitetene.

Belysning i korridorer kan skape en innbydende atmosfære og gi rommet struktur. En viss fleksibilitet er avgjørende for å imøtekomme de varierende behovene til brukerne av belysning i fellesområder. Høy fargegjengivelse og tilstrekkelig lysstyrke gir de rette visningsforholdene for utstillinger og sikrer sikkerhet og effektiv navigering. Bevegelses- og dagslyssensorer er en fin måte å minimere energiforbruket i trapper med varierende tilstedeværelse av mennesker, i tillegg til å benytte tilgjengelig naturlig lys i skolekorridorer og andre sirkulasjonsområder.

Trappene må være spesielt godt opplyst for å øke sikkerheten for brukerne. Dette bør kombineres med gode luminanskontraster, det vil si forskjellig farge eller lyshet mellom trappenesen og resten av trinnet. Når det brukes veggbelysning i trapperom må en sikre at de som går opp eller ned ikke blir blendet.

Nødlyssystemer i skolekorridorer er viktige fordi de fungerer som rømningsveier. Nødlys i fellesområder bør omfatte både lede- og markeringslys med uavhengige energikilder som slås på automatisk ved strømbrudd og trygt leder veien til nødutganger og sikkerhetsutstyr.

Belysningskrav i EN 12464-1:2021

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Inngangshall 200 300 22 0,40 80 75 75 50  
Vrimlearealer, korridorer 100 150 25 0,40 80 50 50 30 Horisontal belysning på gulvnivå
Trapper 150 200 25 0,40 80 50 50 30 Horisontal belysning på gulvnivå
 
Tabell 44 Utdanningslokaler – Utdanningsbygg

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Klasserom

Størstedelen av læringsprosessen er visuell. Elevenes aktivitetsnivå varierer mye i løpet av skoledagen: Fra...

Loading image...

Barnehager og lekerom

Små barn beveger seg rundt og opplever verden på en annen måte enn eldre skolebarn og voksne. Barn i barnehager lærer...

Loading image...

Idrettshaller

Innendørs idrettsanlegg brukes til mange typer idrett, og kravene til belysning varierer i tråd med aktiviteten. En...

Loading image...

Skolekjøkken

Riktig belysning i skolekjøkkenet gjør at kvaliteten på maten som tilberedes kan vurderes på en mer pålitelig måte. F...

Loading image...

Kantiner

Skolens kantine er det naturlige stedet for pauser, avslapping og store og små samlinger. Belysningsløsningen bør vær...

Loading image...

Garderober

Garderobe og omkledningsfasiliteter krever sterk og jevn belysning. Skap og kleshengere bør ha tilstrekkelig vertikal...

Loading image...

Biblioteker og lesesaler

Biblioteket utgjør et rom for selvstudium og gruppearbeid gjennom både konsentrasjon og avslapping. I tillegg til god...

Loading image...

Auditorier

Auditorier og forelesningssaler er en utfordring med tanke på belysningsinstallasjonen. Flere belysningsscenarier er...