Garderober

Garderobe og omkledningsfasiliteter krever sterk og jevn belysning. Skap og kleshengere bør ha tilstrekkelig vertikal belysning for å sikre at de er lette å finne og at innholdet skal være enkelt å oppfatte.

For garderober kreves det en generell belysningsstyrke på 200 lux. I tillegg gir høy fargegjengivelse fargen på klærne mer synlig. På toaletter og i dusjer må det brukes armaturer med korrekt IP-klasse.

På grunn av garderobenes tidsbegrensede bruk, bør de utstyres med tilstedeværelsesdetektorer som automatisk slår lyset på og av etter behov. Energibesparelsespotensialet er høyt i og med at garderobene vanligvis brukes mest før og etter idrettsarrangementer.

 

Belysningskrav i EN 12464-1:2021

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Garderober, vaskerom, bad og toaletter 200 300 25 0,40 80 75 75 50 På hvert enkelt toalett dersom disse er helt lukket

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Korridorer og vrimlearealer

Inngangspartiet er referansepunktet for elevene, de ansatte og besøkende når det gjelder informasjon og kommunikasjon...

Loading image...

Klasserom

Størstedelen av læringsprosessen er visuell. Elevenes aktivitetsnivå varierer mye i løpet av skoledagen: Fra...

Loading image...

Barnehager og lekerom

Små barn beveger seg rundt og opplever verden på en annen måte enn eldre skolebarn og voksne. Barn i barnehager lærer...

Loading image...

Idrettshaller

Innendørs idrettsanlegg brukes til mange typer idrett, og kravene til belysning varierer i tråd med aktiviteten. En...

Loading image...

Skolekjøkken

Riktig belysning i skolekjøkkenet gjør at kvaliteten på maten som tilberedes kan vurderes på en mer pålitelig måte. F...

Loading image...

Kantiner

Skolens kantine er det naturlige stedet for pauser, avslapping og store og små samlinger. Belysningsløsningen bør vær...

Loading image...

Biblioteker og lesesaler

Biblioteket utgjør et rom for selvstudium og gruppearbeid gjennom både konsentrasjon og avslapping. I tillegg til god...

Loading image...

Auditorier

Auditorier og forelesningssaler er en utfordring med tanke på belysningsinstallasjonen. Flere belysningsscenarier er...