Barnehager og lekerom

Små barn beveger seg rundt og opplever verden på en annen måte enn eldre skolebarn og voksne. Barn i barnehager lærer ved å se, imitere og berøre, dette setter derfor spesielle krav til belysningsløsningen.

Lys er nødvendig for å kunne skjelne omgivelsene på en god måte og å hjelpe barna med å oppfatte avstander. Siden synsevnen hos de yngste barna ikke er fullt utviklet, er det tilrådelig med en høyere andel direkte lys for å øke dybdesynet. Det er nødvendig med armaturer med lav blending og god fargegjengivelse der barn holder på med kreative aktiviteter, eller når de leker med farger. Ved å bruke armaturer med 30 % opplys og 70 % nedlys gjør det mulig å lage modelleringsskygger med direkte lys for å forbedre dybdefølelsen, forenkle orientering i rommet og forståelsen av tredimensjonale objekter.

school_nursery_2.jpg

Multifunksjonelle lekerom krever ulikt lys i samsvar med ulike aktiviteter eller soner, slik som avslapping, lesing, spising etc. Lysstyringssystemer er nyttige for å utnytte energibesparelser når det er dagslys, eller for å gjøre det mulig å dimme eller endre fargene i de ulike sonene. «Tuneable White»-armaturer som endrer lysets fargetemperatur har en dokumentert positiv effekt på barns evne til å konsentrere seg og på tiden det tar å redusere hyperaktivitet i klassen.

Belysningskrav i EN 12464-1:2021

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Lekerom 300 500 22 0,40 80 100 100 75 Høye luminanser bør unngås i synsretninger nedenfra ved bruk av diffuse avdekninger.
Stellerom 300 500 22 0,40 80 100 100 75 Høye luminanser bør unngås i synsretninger nedenfra ved bruk av diffuse avdekninger.
Aktivitetsrom, håndarbeid 300 500 19 0,60 80 100 100 75 Belysningsstyrke på gulvnivå

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Korridorer og vrimlearealer

Inngangspartiet er referansepunktet for elevene, de ansatte og besøkende når det gjelder informasjon og kommunikasjon...

Loading image...

Klasserom

Størstedelen av læringsprosessen er visuell. Elevenes aktivitetsnivå varierer mye i løpet av skoledagen: Fra...

Loading image...

Idrettshaller

Innendørs idrettsanlegg brukes til mange typer idrett, og kravene til belysning varierer i tråd med aktiviteten. En...

Loading image...

Skolekjøkken

Riktig belysning i skolekjøkkenet gjør at kvaliteten på maten som tilberedes kan vurderes på en mer pålitelig måte. F...

Loading image...

Kantiner

Skolens kantine er det naturlige stedet for pauser, avslapping og store og små samlinger. Belysningsløsningen bør vær...

Loading image...

Garderober

Garderobe og omkledningsfasiliteter krever sterk og jevn belysning. Skap og kleshengere bør ha tilstrekkelig vertikal...

Loading image...

Biblioteker og lesesaler

Biblioteket utgjør et rom for selvstudium og gruppearbeid gjennom både konsentrasjon og avslapping. I tillegg til god...

Loading image...

Auditorier

Auditorier og forelesningssaler er en utfordring med tanke på belysningsinstallasjonen. Flere belysningsscenarier er...