Auditorier

Auditorier og forelesningssaler er en utfordring med tanke på belysningsinstallasjonen. Flere belysningsscenarier er nødvendige for å gi rom for ulike situasjoner som forelesning, notatskriving og presentasjoner. Lysstyringssystemer spiller en viktig rolle sammen med en nøye prosjektert belysningsplan.

Viktigheten av god auditoriebelysning blir innlysende allerede før arrangementet begynner. Studentene og publikum må føres sikkert til setene sine mens trapper, midtganger og utganger trenger riktig belysning. Innfelte gulv- og veggarmaturer eller LED-ledelinjer(lyslister) er gode for å vise retning og må alltid være slått på. Veggarmaturer gir en økt opplevelse av sikkerhet, men må ikke forstyrre presentasjonen.

Under en forelesning må studentene ha nok lys (500 lux) til å kunne gjøre notater. Samtidig må lyset kunne dimmes ned under visning av videoer eller skjermbaserte presentasjoner. Det er nødvendig å unngå blending under forelesningene.

Presentasjonslyset er enda viktigere her enn i klasserommet fordi avstanden mellom foreleseren og publikum er større. Derfor kan ansiktsuttrykkene være vanskeligere å få øye på. Sterk og jevn vertikal belysning i presentasjonsområdet bedrer den visuelle kommunikasjonen.

Belysningskrav i EN 12464-1:2021

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Auditorium, forelesningssaler 500 750 19 0,60 80 150 150 50 Belysningen bør være kontrollerbar for å imøtekomme ulike A/V-behov
Delta på forelesning i sittegrupper 200 300 19 0,60 80 75 75 50 Reduksjon ved dimming, DSE-arbeid
Sorte, grønne og hvite tavler 500 750 19 0,60 80 - - - Vertikale belysningsstyrker
Projektor og smartboard presentasjon - - - - - - - Belysningen bør være kontrollerbar
Display board 200 300 19 0,60 80 - - - Vertikal belysningsstyrke
Demonstrasjonsbord 750 1000 19 0,70 80 - - -  
Lys på lærer / presentatør - - - 80 150 - - Ved 1,6 m over gulvet. Egnet vertikal belysningsstyrke
Lys på podium 300 500 - 0,70 80 - - - Belysningsstyrken skal være vertikal i retning av publikum. Belysningen bør være kontrollerbar

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Korridorer og vrimlearealer

Inngangspartiet er referansepunktet for elevene, de ansatte og besøkende når det gjelder informasjon og kommunikasjon...

Loading image...

Klasserom

Størstedelen av læringsprosessen er visuell. Elevenes aktivitetsnivå varierer mye i løpet av skoledagen: Fra...

Loading image...

Barnehager og lekerom

Små barn beveger seg rundt og opplever verden på en annen måte enn eldre skolebarn og voksne. Barn i barnehager lærer...

Loading image...

Idrettshaller

Innendørs idrettsanlegg brukes til mange typer idrett, og kravene til belysning varierer i tråd med aktiviteten. En...

Loading image...

Skolekjøkken

Riktig belysning i skolekjøkkenet gjør at kvaliteten på maten som tilberedes kan vurderes på en mer pålitelig måte. F...

Loading image...

Kantiner

Skolens kantine er det naturlige stedet for pauser, avslapping og store og små samlinger. Belysningsløsningen bør vær...

Loading image...

Garderober

Garderobe og omkledningsfasiliteter krever sterk og jevn belysning. Skap og kleshengere bør ha tilstrekkelig vertikal...

Loading image...

Biblioteker og lesesaler

Biblioteket utgjør et rom for selvstudium og gruppearbeid gjennom både konsentrasjon og avslapping. I tillegg til god...