Idrettshaller

Innendørs idrettsanlegg brukes til mange typer idrett, og kravene til belysning varierer i tråd med aktiviteten. En jevn belysning så vel som intelligente lysstyringssystemer som tilpasser lysnivåene til idretten er nøkkelen til effektiv bruk.

Belysning i idrettshaller må løse ulike utfordringer avhengig av aktivitet. Spillere ser ofte opp når de spiller ballsport, for eksempel for å se ballen. Armaturer med raster av høy kvalitet og ulike varianter lysfordeling er til stor hjelp for å oppnå et blendingsfritt, allsidig lys.

Kravene til lysnivå varierer i samsvar med aktivitetene i hallen. Jo mindre og hurtigere ballen er, desto mer lys trengs det. For eksempel krever squash eller bordtennis mer lys (300 lux) enn andre ballsporter (200 lux). For konkurranser kan det anbefalte lysnivået være enda høyere som 500 til 700 lux.

Lysinstallasjonen bør alltid planlegges for den mest krevende aktiviteten. Lyset må være ganske homogent, og rekkemonterte lineære armaturer gir et jevnt lys. Armaturer i idrettshaller må være slagsikre slik at de ikke blir ødelagt når en ball treffer dem.

Mange idrettshaller brukes også til avvikling av eksamener, som krever høye lysnivåer (500 lux), og til kveldsarrangementer, som krever lavere nivåer. Det kan til og med hende at hallen deles med delevegger, slik at det foregår ulike idretter i de forskjellige sonene. Et godt lysstyringssystem hjelper til med å gi ulike innstillinger av lysnivået. Siden lysmengden ofte er høy bør energiforbruket reduseres til et minimum når hallen ikke er i bruk. Tilstedeværelsesdetektorer er en god måte å oppnå dette på.

Belysningskrav i EN 12464-1:2021

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Gymnastikksaler, idrettshaller, svømmehaller 300 500 22 0,60 80 100 75 30 Disse kravene gjelder kun for skoler

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Korridorer og vrimlearealer

Inngangspartiet er referansepunktet for elevene, de ansatte og besøkende når det gjelder informasjon og kommunikasjon...

Loading image...

Klasserom

Størstedelen av læringsprosessen er visuell. Elevenes aktivitetsnivå varierer mye i løpet av skoledagen: Fra...

Loading image...

Barnehager og lekerom

Små barn beveger seg rundt og opplever verden på en annen måte enn eldre skolebarn og voksne. Barn i barnehager lærer...

Loading image...

Skolekjøkken

Riktig belysning i skolekjøkkenet gjør at kvaliteten på maten som tilberedes kan vurderes på en mer pålitelig måte. F...

Loading image...

Kantiner

Skolens kantine er det naturlige stedet for pauser, avslapping og store og små samlinger. Belysningsløsningen bør vær...

Loading image...

Garderober

Garderobe og omkledningsfasiliteter krever sterk og jevn belysning. Skap og kleshengere bør ha tilstrekkelig vertikal...

Loading image...

Biblioteker og lesesaler

Biblioteket utgjør et rom for selvstudium og gruppearbeid gjennom både konsentrasjon og avslapping. I tillegg til god...

Loading image...

Auditorier

Auditorier og forelesningssaler er en utfordring med tanke på belysningsinstallasjonen. Flere belysningsscenarier er...