Klasserom

Størstedelen av læringsprosessen er visuell. Elevenes aktivitetsnivå varierer mye i løpet av skoledagen: Fra konsentrasjon mens de leser og har prøver eller lytting til lærerens presentasjon til avslapping. Siden flere skoler benytter seg av fleksibel organisering av pultene må belysningsløsningen prosjekteres i samsvar med dette.

Klasserommet er en arena for mange aktiviteter, som lesing og skriving, presentasjoner ved elever eller læreren, skuespill, lek, prøver etc. I moderne skoler endres klasserommet i samsvar med aktiviteter og behov. En fleksibel belysningsløsning støtter alle aktiviteter med et jevnt lysnivå i hele rommet. Likevel kan det være bestemte soner som krever spesialisert belysning. For eksempel bør området foran tavlen ha god belysning med egen bryter for presentasjonsbelysning.

Asymmetriske  vegg- eller takmonterte wallwasher er ypperlige for presentasjoner og vanlige tavler. Et retningsstyrt lys rammer inn formidleren/læreren samtidig som et mykt og direkte lys i en vinkel på 45 grader gjør ansiktsuttrykk og kroppsspråk tydeligere

Naturlig dagslys foretrekkes der det er tilgjengelig, og i de senere årene har studier på såkalte «Tuneable White»-armaturer gitt positive læringsresultater. Armaturer som endrer lysets fargetemperatur har dokumentert positiv effekt på barns evne til å konsentrere seg, prestere bedre på test, og på redusert hyperaktivitet. Kunstig lys bør kunne dimmes, og forstyrrende blending bør unngås.

Etter fylte 12 år blir kontrastforholdene viktigere. Mens for mye direkte lys vil redusere kontrastene, vil et mykere lys (mer diffusjon) øke kontrastene, og dermed gjøre det lettere å lese tekster. En mikroprismatisk avdekning er ideell både for å skape myke skygger og for å redusere blending. Armaturer med denne optikken vil sikre gode arbeidsforhold.

En kombinasjon av direkte og indirekte lys er en god løsning for barn i alderen 7 til 12 år. Det direkte lyset gir modellerende skygger som bedrer barnas avstandsbedømmelse og oppfattelse av tredimensjonale former, mens den indirekte delen skaper et godt arbeidslys samt belyser vegger og tak. To måter å oppnå dette på er ved bruk av pendelarmaturer med for eksempel 70 % opplys og 30 % nedlys eller delvis innfelte armaturer som også belyser taket.

Etter fylte 12 år blir kontrastforholdene viktigere. Mens for mye direkte lys vil redusere kontrastene, vil et mykere lys (mer diffusjon) øke kontrastene, og dermed gjøre det lettere å lese tekster. En mikroprismatisk avdekning er ideell både for å skape myke skygger og for å redusere blending. Armaturer med denne optikken vil sikre gode arbeidsforhold.

Belysningskrav i EN 12464-1:2021

Type område, oppgave eller aktivitet
 
Lux-nivå (Em)

Blendingstall
(UGRL)

 
 Jevnhet
(U0)

 
Fargegjengivelse
(Ra)

 
Em,z Em,vegg Em,tak Spesielle krav
 
krav modifisert
U≥ 0,10
Klasserom - generelle aktiviteter 500 1000 19 0,60 80 150 150 100 Belysningen bør være kontrollerbar
Sorte, grønne og hvite tavler 500 750 19 0,70 80 - - - Vertikal belysningstyrke
Projektor og smartboard presentasjon - - - - - - - Belysningen bør være kontrollerbar
Lys på lærer / presentatør - - - 80 150     Egnet vertikal belysningstyrke
Display board 200 300 19 0,60 80 - - - Vertikal belysningstyrke

 

Finn ut mer om våre løsninger for andre områder

Loading image...

Korridorer og vrimlearealer

Inngangspartiet er referansepunktet for elevene, de ansatte og besøkende når det gjelder informasjon og kommunikasjon...

Loading image...

Barnehager og lekerom

Små barn beveger seg rundt og opplever verden på en annen måte enn eldre skolebarn og voksne. Barn i barnehager lærer...

Loading image...

Idrettshaller

Innendørs idrettsanlegg brukes til mange typer idrett, og kravene til belysning varierer i tråd med aktiviteten. En...

Loading image...

Skolekjøkken

Riktig belysning i skolekjøkkenet gjør at kvaliteten på maten som tilberedes kan vurderes på en mer pålitelig måte. F...

Loading image...

Kantiner

Skolens kantine er det naturlige stedet for pauser, avslapping og store og små samlinger. Belysningsløsningen bør vær...

Loading image...

Garderober

Garderobe og omkledningsfasiliteter krever sterk og jevn belysning. Skap og kleshengere bør ha tilstrekkelig vertikal...

Loading image...

Biblioteker og lesesaler

Biblioteket utgjør et rom for selvstudium og gruppearbeid gjennom både konsentrasjon og avslapping. I tillegg til god...

Loading image...

Auditorier

Auditorier og forelesningssaler er en utfordring med tanke på belysningsinstallasjonen. Flere belysningsscenarier er...