5 jaar garantie

Glamox geeft 5 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten op alle producten van het merk Glamox, Luxo, Luxonic en ES-System. Als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan, zal Glamox de producten repareren of vervangen door nieuwe, volledig functionele producten.

De garantie is van kracht vanaf de factuurdatum en is voor fabricage- en materiaalfouten als de producten als volgt worden gebruikt / geïnstalleerd;

  • Uitsluitend in overeenstemming met hun gebruiksdoel en toepassingsspecificaties
  • Binnen het gespecificeerde werkgebied, de omgeving
  • Binnen de gespecificeerde vermogens bereiken, zoals spanning en frequentie
  • Op een professionele en legale wijze en in overeenstemming met de bijbehorende installatie- en bedieningsinstructies


De garantie dekt niet;

  • Gevolgschade van welke aard dan ook
  • Fouten als gevolg van blootstelling aan extreme omstandigheden zoals; bliksem, binnendringend water, brand, slechte ventilatie of andere omstandigheden buiten de beïnvloedingssfeer van Glamox
  • Onderdelen, die vervangen moeten worden door normale slijtage zoals conventionele lichtbronnen, starters en batterijen
  • Fouten als gevolg van compatibiliteitsproblemen tussen producten en de installatie-omgeving, bijvoorbeeld bedieningssystemen en voedingen
  • Producten, die gewijzigd of gemodificeerd zijn door onbevoegd personeel
  • Normaal onderhoud en normale reparatie werkzaamheden

Klik hier om een pdf te downloaden over onze 5-jaar garantie