Testikuvaukset

Laboratorioissamme suoritettavien simulointien tarkoituksena on testata tuotteita mahdollisimman totuudenmukaisissa olosuhteissa.

Ympäristötestauskeskuksissamme valaisinten näytekappaleita koetellaan perusteellisesti: testauslaitoksissa valaisimet pudotetaan korkeista torneista iskutestissä, niitä ravistellaan voimakkaasti tärinän testaamiseen käytettävissä laitteissa, ne upotetaan veteen ja pölyyn, altistetaan korroosiolle suolasumukammioissa ja niitä myös höyrytetään. Joitakin valaisimia heitellään jopa 60 km tunnissa kiitävillä käsipalloilla!

Kaiken tämän tarkoituksena on selvittää miten paljon tuotteemme todellisuudessa kestävät, jotta voisimme antaa tuotteillemme asianmukaiset kansalliset ja kansainväliset luokitukset sekä sertifioinnit.

Loading image...

Iskunsietotestaus

Mekaaniset iskut voivat mahdollisesti vaurioittaa tuotetta. Tästä syystä iskunsietoa koskevat vaatimukset perustuvat...

Loading image...

Tärinätestaus

Useiden valaisimien tärinänkesto-ominaisuudet on testattava. Testauslaitoksissamme on laitteet tärinän esivalintatest...

Loading image...

Iskunkestävyys

Mekaniikassa iskulla tarkoitetaan kovaa voimaa tai iskua, joka ilmenee lyhytaikaisesti silloin kun kaksi tai useampi...

Loading image...

Olosuhdetestaus

Sääkaapissa tehtävien ympäristösimulointien avulla voidaan mitata kontrolloidulla tavalla lämpötilan ja kosteuden...

Loading image...

EMC-testaus

EU-direktiivit asettavat vaatimukset, joita kaikkien laitteiden on vastattava, ennen kuin niitä voidaan myydä EU:n...

Loading image...

Lämpömittaukset

Tiettyjä teknologioita käytettäessä valonlähteeseen ja virranrajoittimeen (tai liitäntälaitteeseen) kohdistuva lämpö...

Loading image...

Fotometria

Fotometria on tieteenala, joka mittaa valoa ja erityisesti ihmissilmän havaitseman valon kirkkautta.

Loading image...

Optinen spektrometria

Spektrometria tutkii kohteiden aikaansaaman tai heijastaman valon spektriä.

Loading image...

IP-luokitus (vesi)

Märkätiloissamme testataan valaisimien suojausta, joka estää vettä pääsemästä valaisimen sisään, sekä suojauksen eri...

Loading image...

IP-luokitus (pöly)

Laboratorioissamme ja pölykammioissamme testataan valaisimien suojausta kiinteiden kappaleiden sisäänpääsyä vastaan e...

Loading image...

Komponenttien testaus

Valaisintuotteemme koostuvat useista, eripuolilla maailmaa toimivien toimittajien valmistamista komponenteista....

Loading image...

Valonjaon simulointi

Valonjaon tietokonesimulointi auttaa määrittelemään heijastimien ja muiden optisten komponenttien tarkan muodon ja...

Loading image...

Suolasumutestaus

Suolasumutestaus on standardisoitu testausmenetelmä, jonka avulla tarkistetaan pinnoitettujen näytekappaleiden...

Loading image...

Pallotestaus

Liikuntasaleissa ja monitoimihalleissa käytettävien valaisinten on oltava iskunkestäviä.

Loading image...

Lämpösimulointi

Tietokoneella suoritettava lämpösimulointi on tärkeä osa uuden tuotteen kehityksen luovaa prosessia. Laboratorion...

Loading image...

Tuotantotestaukset

Rutiinimaiset testaukset käsittävät useampia turvallisuuteen ja toiminnallisuuteen liittyviä testauksia, jotka...