Olosuhdetestaus

Sääkaapissa tehtävien ympäristösimulointien avulla voidaan mitata kontrolloidulla tavalla lämpötilan ja kosteuden aiheuttamia vaikutuksia tuotteeseen.

Olosuhdetestausta tarvitaan, jotta voidaan varmistua siitä, että valaisimemme toimivat tiettyjen vaatimusten edellyttämällä tavalla niissä sääolosuhteissa, joille ne käytön aikana altistuvat. Materiaalit voivat kulua ajan kuluessa, vanheta ennen aikojaan liian korkean tai liian matalan lämpötilan vuoksi, ja kosteat olosuhteet voivat aiheuttaa kondensoitumista, mikä puolestaan voi vaurioittaa sähköosia.

Olosuhdetestauksessa käytettävissä sääkaapeissa on jopa 1500 litraa testaustilaa. Kaappeja käytetään korkeintaan +180 °C lämpötestauksiin ja -75 °C kylmätestauksiin sekä kosteuden tutkimiseen 15 – 98 % ilmankosteuden vallitessa.

Sääkaapeissa voidaan jäljitellä useita erilaisia valaisimiin kohdistuvia lämpötiloja ja kosteuspitoisuuksia, kuten esimeriksi nopean lämpötilanmuutoksen aiheuttamaa äärimmäistä rasitusta. Todellisten ympäristöolosuhteiden tarkka simulointi nopeuttaa uusien materiaalien tutkimista sekä parantaa tuotteidemme laatua ja käyttövarmuutta.