Lämpömittaukset

Tiettyjä teknologioita käytettäessä valonlähteeseen ja virranrajoittimeen (tai liitäntälaitteeseen) kohdistuva lämpö vaikuttaa valaisimen yleiseen toimintaan kuten valaistustehoon, värin laatuun, valovirran säilyttämiseen tai valaisimen sekä liitäntälaitteen käyttöikään.

Tästä syystä hyvällä lämmönhallinnalla on tärkeä tehtävä valaisimen suunnittelussa. Insinöörimme käyttävät paljon aikaa lämmönhallinnan erilaisten osatekijöiden tutkimiseen.

Lämpömittaukset ovat erittäin tärkeitä komponenttien kriittisten lämpötilojen määrittelyssä, jotta tuotteen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, ja jotta valaisimen suurin sallittu ympäristölämpötila (Ta-arvo) voidaan määritellä. Kaikki mittaukset suoritetaan IEC/EN60598 edellyttämällä tavalla. Mikäli valaisimen Ta-arvoa ei ole ilmoitettu, arvo on 25 °C.