Iskunsietotestaus

Mekaaniset iskut voivat mahdollisesti vaurioittaa tuotetta. Tästä syystä iskunsietoa koskevat vaatimukset perustuvat useampaan kansainväliseen standardiin valaisimen aiotusta käytöstä ja käyttötarkoituksesta riippuen. Valaisimet testataan näiden vaatimusten mukaisesti tyyppihyväksyntää varten.

Toisinaan isku voi aiheuttaa vain pienen vaurion, joka ei ole olennainen valaisimen käytön kannalta. Useiden iskujen aiheuttamat useat pienet vauriot voivat kuitenkin lopuksi tehdä tuotteesta käyttökelvottoman tai lyhentää tuotteen käyttöikää. Tästä syystä on tärkeää perehtyä mekaanisten iskujen tuotteisiin kohdistamiin vaikutuksiin. Iskutestauksella on tärkeä osa useissa tyyppihyväksyntäprosesseissa.

Vapaan pudotuksen iskutestausteline (puolisini)

Vapaan pudotuksen iskukokeessa kappaleita testaan korkeintaan 70 kg painolla. Jokainen iskusyke tallennetaan oskillogrammin avulla. Pudotuskorkeudesta riippuen, voidaan saavuttaa jopa 300 G:n voima.

Vapaan pudotuksen iskukoeteline on suunniteltu korkean G-voiman/lyhytkestoisen iskuimpulssin suorittamiseen. Tällä vapaan pudotuksen iskutestausjärjestelmällä saavutetaan puolisiniaallon vaikutus.