Tärinätestaus

Useiden valaisimien tärinänkesto-ominaisuudet on testattava. Testauslaitoksissamme on laitteet tärinän esivalintatestien suorittamiseen. Tärinätestaukseen liittyen suoritetaan kolme eri tyyppistä testiä: sinusoidaalinen tärinätesti, erilaiset iskutestit sekä satunnaistesti.

Öljykalvolla varustettua täristintä käytetään tuotteiden testaamiseen sinusoidaalista ja satunnaista tärinää sekä iskuimpulssin aiheuttamaa tärinää vastaan. Tärinäkuormituksessa olevan testikappaleen käyttäytymistä havainnoidaan kiihtyvyysanturien avulla. Täristintä käyttäen voidaan saavuttaa 15 G:n kiihtyvyysarvoja. Ilman täristintä voidaan saavuttaa 50 G:n arvoja.

Tärinätestaus stroboskoopilla
Testausta varten on määritettävä hyvin tarkat resonanssitaajuudet, koska jokainen testikappale pitää testata kolmen eri akselin suuntaisesti (X, Y, Z). Pitkäaikaiset testit suoritetaan kaikista kolmesta suunnasta ja testikappaleen käyttäytymistä havainnoidaan stroboskoopin avulla. Stroboskoopilla on mahdollista tarkkailla testikappaleen tiettyjä liikkeitä resonanssissa.