Fotometria

Fotometria on tieteenala, joka mittaa valoa ja erityisesti ihmissilmän havaitseman valon kirkkautta.

Valaisimemme testataan pyörivien peiligogniometrien avulla, jotka pitävät valaisimen paikoillaan riittävän etäisyyden päässä valokennosta siten, että valaisin toimii pistesäteilijänä. Pyörivissä peiligogniometreissä on moottoroitu järjestelmä sekä peili, joka kohdistaa valaisimen valon etäällä olevaan valokennoon kaikista suunnista. Valomittaustietojen perusteella on mahdollista laatia valonjaon tekniset tiedot käytettyjen standardien sekä käytön perusteella.

Näitä tietoja käytetään valaistuksen laskentaohjelmien perustana sellaisten tilojen valaistusta laskettaessa ja arvioitaessa, joihin asennetaan erilaisia valaisimia, ja joiden perusteella voidaan laatia yksityiskohtaiset valaistussuunnitelmat.

Kaikki valonjaonmittaukset suoritetaan tarkasti EN13032-1 ja CIE:n (Kansainvälinen valaistuskomissio) määräyksiä ja ohjeita noudattaen.