Suolasumutestaus

Suolasumutestaus on standardisoitu testausmenetelmä, jonka avulla tarkistetaan pinnoitettujen näytekappaleiden korroosiosuojaus. Testauksessa pinnoitetut näytekappaleet altistetaan korroosiolle, jotta pinnoituksen sopivuus suojaavana pinnoitteena voidaan selvittää.

Suolasumutestaus on erittäin tärkeätä silloin, kun selvitetään ulkokäyttöön suunniteltujen tuotteiden sopivuutta kylmässä tai märässä ympäristössä tapahtuvaan käyttöön. Tähän tarkoitukseen sopimattomat tuotteet ruostuvat nopeasti suolaisen ilman vaikutuksesta.

Standardisoidu suolasumukammio

Suolasumutestaukseen käytettävät laitteet on standardisoitu kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti. Standardeissa annetaan tiedot testauksien suorittamiseen sekä testausparametrien määrittelyyn, joita ovat esimerkiksi kammion koko, lämpötila, suihkutettavan liuoksen paine, suihkutettavan liuoksen valmistus, pitoisuus, pH-arvo jne.

Käytämme 1000 litran suolakammiota, jossa voidaan nopeutetusti simuloida suolapitoisen ilman vaikutuksia valaisimiin. Tuotteiden korroosiota (hapettumista) arvioidaan tietyn ajan kuluttua. Testauksen kesto riippuu pinnoitteen korroosiosuojauksesta eli mitä paremmin pinnoitus kestää korroosiota, sitä pidempään testausta voidaan jatkaa ilman, että merkkejä korroosiosta ilmenee.