Kysymyksiä ja vastauksia ledistä

LED (Light Emitting Diode) on puolijohdekomponentti, joka tuottaa valoa. Ledeillä on useita etuja perinteisiin valonlähteisiin verrattuna, kuten pidempi elinikä, pienempi energiankulutus, nopeampi syttymisaika, kestävyys ja pieni koko. Tähän osioon olemme keränneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ledeistä ja niihin liittyvästä teknologiasta.

 

Aihe Selitys

Mikä on LED-valaisimen tyypillinen elinikä?

Glamox LED-valaisimille ilmoitetaan seuraavat arvot:

  • Mediaani elinkiä (IEC 62717) LxB50 kun ympäristön lämpötila (Ta) on 25°C. Arvo "x" voi vaihdella välillä 70-90 tuotteesta riippuen ja elinikä vaihtelee saavuttaen korkeimmillaan 100.000 tuntia. 
  • Valonlähteen valovirran pysyvyys (LLMF) 50.000 tuntia, B50, Ta 25°C. Tämä arvo on välillä 0-1,0.

Teollisuusvalaisimille ilmoitetaan myös:

  • Mediaani elinikä (IEC 62717) LxB50 korkeimmassa sallitussa käyttölämpötilassa. Arvo "x" voi vaihdella välillä 70-90 tuotteesta riippuen ja elinikä vaihtelee saavuttaen korkeimmillaan 100.000 tuntia.

Osa tuotteistamme saavuttaa jopa L70 70.000h Ta 55°C. Lisätietoja valovirran alenemasta LED-sivustollamme.

LED-liitäntälaitteen/driverin elinikä

Glamox-valaisimissa käytettyjen liitäntälaitteiden elinikä on vähintään 50.000 tuntia korkeimmassa sallitussa käyttölämpötilassa (Ta). Korkein sallittu käyttölämpötila on vähintään +25°C. Yleensä vikaantumistiheys on korkeintaan 10%. Tiettyjen LED-ohjainten elinikä on jopa 100.000 tuntia korkeimmassa sallitussa käyttölämpötilassa.

LED-valaisimen eliniän dokumentointi

LED-moduulien ja -liitäntälaitteiden eliniät do kumentoidaan mittaamalla komponenttien Tc-pisteiden (komponenttivalmistajan määrittelemä mittauspiste) lämpötilat ja vertaamalla näitä komponenttien korkeimpiin sallittuihin nimellislämpötiloihin. Testit suoritetaan Glamoxin omissa laboratorioissa, olosuhteissa joissa ympäristön lämpötila on +25°C. Mittaustulokset ja elinikälaskelmat ovat saatavilla pyynnöstä.

Mikä on Glamox valaisimen
Ta-lämpötila?

Glamox-valaisimet on testattu ja hyväksytty ympäristön lämpötilaan (Ta) +25°C, ellei toisin ilmoiteta. Osa valaisimistamme on hyväksytty jopa +55°C lämpötilaan.

Mitä jos yksi diodi rikkoutuu LED-moduulista?

Vakio turvakäytäntö useimmissa Glamoxin käyttämissä useamman diodin LED-moduuleissa on, että rikkoutunut diodi aiheuttaa oikosulun, eikä avointa piiriä. Oikosulku takaa, että virta kulkee moduulin läpi ja muut ledit jatkavat toimintaansa.

Mikä on valaisimesta ulos tulevan valovirran määrä?

Glamox ilmoittaa todellisen valaisimesta ulos tulevan valovirran määrän (Lumen Out) kaikille LED-valaisimilleen valaisimen datalehdellä sekä internet-sivuillamme. Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan eron LED-moduulin ja LED-valaisimen valovirran välillä.

Miten paljon valovirta vaihtelee moduulien/valaisimien
välillä (samalla LED-sukupolvella)?

Glamox-valaisimissa valovirran vaihtelu on +/- 10% yksittäisten valaisimien välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että valaisimen valovirta pysyy vakiona, mutta valovirta saattaa vaihdella valaisimien välillä useamman valaisimen asennuksissa.

Mikä on värilämpötila?

Glamox LED-valaisimien värilämpötilat on ilmoitettu datalehdillä ja internet-sivuilla.

Mikä on väritoleranssi?

Glamox LED-valaisimien väritoleranssi ilmoitetaan MacAdam-ellipsien suuruutena. Mitä suurempi arvo on, sitä suurempi väritoleranssi. Arvon tarkempi määritelmä löytyy internetsivujemme LED-osiosta. Useimmissa valaisimissamme väritoleranssi on MacAdam 3. Tämä tarkoittaa +/-100K kun värilämpötila on 3000K, mutta Kelvin-toleranssi kasvaa kun värilämpötila nousee. Muut väritoleranssit (MacAdam 5 saakka) ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan tuotteen datalehdellä.

Mikä on värin pysyvyys valaisimen eliniän aikana?   

Valon värisävy saattaa muuttua hieman ledin eliniän aikana, johtuen diodin sisällä tapahtuvista muutoksista. Useimmissa tapauksissa tämä muutos ei ole silmillä erotettavissa, mutta saattaa joissakin tapauksissa johtaa korkeampaan MacAdam -arvoon, esim. MacAdam 3:sta MacAdam 4:een.

Mikä on valaisinten Ra-indeksi?

Suurimmalla osalla Glamox LED-valaisimista Ra-indeksi on 80. Tietyillä tuotteilla Ra-indeksi voi poiketa tästä, jolloin siitä ilmoitetaan datalehdellä.

Muuttuuko Ra-indeksi valaisimen eliniän myötä?

Glamox LED-valaisimille ilmoitettu Ra-indeksi on yleensä minimiarvo, jonka alle Ra-indeksi ei laske LED-valaisimen eliniän aikana.

Mikä on LED-moduulin
kemikaalinsieto (korroosion
vastustuskyky)?   

Tietyn tyyppisten ledien ominaisuudet heikkenevät, mikäli ne joutuvat tekemisiin kemiallisten aineiden, kuten fluoridien, rikkioksidin, jne. kanssa. Kemikaalikaasuja sisältävissä tiloissa LED-tyypin valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Projektikohtaisia lisätietoja voi tiedustella asiakaspalvelustamme.

Mitä tekniikkaa himmentämisessä käytetään?

On olemassa kaksi tapaa himmentää ledejä. Yksi on lineaarinen virran rajoittaminen, jossa liitäntälaitteen syöttämää virtaa vähennetään ja sitä kautta valon määrä laskee. Tätä tapaa kutsutaan myös amplitudi-modulaatioksi. Toinen tapa on PWM (Pulse Width Modulation), jossa valovirtaa vähennetään katkomalla ledeille syötettyä virtaa. Useimmat liitäntälaitevalmistajat suosivat amplitudihimmennystä tai näiden kahden tavan yhdistelmää. Useimmissa Glamox-valaisimissa käytetään liitäntälaitteita, joiden taajuus on yli 400Hz, jolloin ihmissilmä ei havaitse valon välkyntää käytettäessä PWM-himmennystä.

Voiko valaisimia himmentää Switch-dim periaatteella?

Painonappiohjauksesta käytetään eri nimityksiä kuten Switch-dim, TouchDim tai Push Dim. Lähtökohtaisesti kaikki Glamoxin sisävalaistukseen tarkoitetut DALI-valaisimet ovat ohjattavissa painonapeilla. Painonappiohjauksesta kannattaa lisätä huomautus esimerkiksi valaisinluetteloon, että pystymme toimitusvaiheessa varmistamaan valaisimen toimintatavan.

Ovatko valotekniset tiedot
saatavilla?

Kyllä, internet-sivuillamme.

Onko valaisinten aiheuttamaa haittaa näkökyvylle (esim. silmävaurio) testattu?

Kyllä, kaikki Glamox-valaisimet täyttävät standardin EN 62471 (Photobiological safety of lamps and lamp systems) vaatimukset. ENEC ja CE -merkinnät tuotteissamme ovat vakuutus tästä.

Onko LED-moduuli vaihdettavissa?

Useimmissa valaisimissa kyllä, valtuutetun henkilön toimesta. LED-moduulin vaihtoa suositellaan ainoastaan tarkan kustannusvertailun jälkeen, koska uusi moduuli saattaa vaikuttaa valaisimesta ulostulevaan valovirtaan ja liitäntälaitteen yhteensopivuuteen. Osassa tuotteistamme on täysin integroidut LED-moduulit.

Voiko vanhassa Glamox loisteputkivalaisimessa käyttää LED-putkia?

Glamoxin valaisimia ei ole tarkoitettu käytettäväksi led-putkilla, joten emme voi ottaa vastuuta led-putkien sopivuudesta emmekä antaa valaisimelle toimintatakuuta, jos led-putkia asennetaan valaisimiimme. Lisäksi jos valaisimeen tehdään muutoksia, niin valaisimen tyyppikilpi on ehdottomasti vaihdettava ettei valaisimeen myöhemmin asenneta vakio-lamppuja.

Lisätietoja loisteputkivalaisimen muuttamisesta LED-putkikäyttöön saat Tukesin sivuilta: https://tukes.fi/sahkotyot-ja-urakointi/loisteputkivalaisimen-muuttaminen-led-valoputkikayttoon

Jos moduuli on vaihdettavissa, onko se tulevaisuudessa yhteensopiva?

Kyllä. Zhaga-hyväksytyllä moduulilla on tietty muoto ja asennustapa, joka sallii moduulin vaihtamisen samanlaiseen tulevaisuudessa. Glamoxin alasvaloissa ja lineaarisissa valaisimissa käytetään Zhaga-hyväksyttyjä komponentteja. Modulivalaisimiin Zhaga-hyväksytyt komponentit tulevat myöhemmin.

 

Loading image...

Elinkaarikustannus-laskuri

Elinkaarikustannuslaskurimme laskee LED-valaisinasennuksen takaisinmaksuajan verrattuna perinteisillä valonlähteillä tehtyyn asennukseen.

Kokeile