Testbeskrivelser

Simuleringene som utføres i laboratoriene våre har som mål å teste produktene under mest mulig realistiske forhold.

I sentrene for miljøtesting gjennomgår prøveeksemplarer av armaturene våre virkelig en røff behandling: De slippes fra en stor høyde i sjokktester, ristes kraftig med vibrasjonstestutstyr, dynkes i vann og støv, utsettes for korrosjon i salttåkekamre og utsettes for vanndamp i klimatestanleggene våre. Noen blir til og med "skutt" på med en håndball i 60 km/timen!

Vi gjør dette for å få vite nøyaktig hvor mye produktene våre tåler, slik at vi kan gi dem de riktige nasjonale og internasjonale klassifiseringene og sertifikatene.

Loading image...

Sjokktester

Mekaniske sjokk har potensial til å kunne skade et produkt. På grunn av dette finnes det krav om sjokkbestandighet...

Loading image...

Vibrasjonstesting

Det er nødvendig å teste mange armaturer for motstandsdyktighet mot vibrasjoner og sjokk. Vi har utstyr til å kunne...

Loading image...

Slagfasthet

Innen mekanikken er et slag en stor kraft eller sjokk påført over en kort periode når to eller flere legemer kolliderer.

Loading image...

Klimatester

Miljømessige simuleringer i klimatestkamre gjør det mulig for oss, på en kontrollert måte, å måle effektene av...

Loading image...

EMC-tester

EU-direktivene stiller krav til hvilke normer alle typer utstyr må oppfylle før de kan lanseres på EU-markedet. Derfo...

Loading image...

Varmemålinger

Varmen som lyskilden og forkoblingen/driveren utsettes for vil påvirke armaturens generelle ytelse med hensyn til...

Loading image...

Fotometri

Fotometri er vitenskapen om måling av lys, når det gjelder hvordan lysstyrken oppfattes av det menneskelige øyet.

Loading image...

Spektrometri

Spektrometri er læren om gjenstander basert på det fargespekteret de avgir eller reflekterer.

Loading image...

IP-klassifisering (vann)

I våtrommene våre bedømmer vi hvor godt armaturene er beskyttet mot inntrengning av vann, ved ulike grader av...

Loading image...

IP-klassifisering (objekter)

I miljølaboratoriene med bl.a. støvkamrene våre vurderer vi hvor godt armaturene er beskyttet mot inntrengning av...

Loading image...

Komponenttesting

Belysningsproduktene våre består av et stort antall komponenter, som er produsert av forskjellige leverandører over...

Loading image...

Lysdatasimulering

Datasimuleringer av lysdata bidrar til å bestemme den nøyaktige formen på og posisjoneringen av reflektorer og andre...

Loading image...

Salttåketester

Salttåketesting er en standardisert testmetode for å sjekke korrosjonsbestandighet for overflatebehandlete prøver....

Loading image...

Balltester

Armaturer som brukes i sportsanlegg og flerbrukshaller bør være slagfaste.

Loading image...

Varmesimulering

Dataassistert varmesimulering er en viktig del av den kreative prosessen når et nytt produkt utvikles. Laboratoriefor...

Loading image...

Testing av mekaniske armer

Alle våre mekaniske armer testes ved fabrikkene våre eller forsknings- og testanleggene våre. Syklustester omfatter...

Loading image...

Produksjonstester

Rutinemessig gjennomgår 100 % av våre armaturer en sikkerhets- og funksjonalitetstest før de klargjøres for levering.