Vibrasjonstesting

Det er nødvendig å teste mange armaturer for motstandsdyktighet mot vibrasjoner og sjokk. Vi har utstyr til å kunne foreta prekvalifiserende vibrasjonstester. Innen området vibrasjonstesting utføres det tre ulike typer tester: Sinusformet vibrasjon, ulike sjokktester og tilfeldig testing.

En avansert datastyrt elektromagnetisk vibrasjonsmaskin brukes til å teste produkter mot sinusformede-, tilfeldige- og sjokk-impulser. Akselerasjonssensorer blir benyttet for å undersøke adferden til testobjektet under påvirkning av vibrasjon. Ved hjelp av vibrasjonsmaskinen kan vi med standardoppsett man oppnå akselerasjonsverdier på opptil 15 G. Med spesialoppsett, kan verdier opptil 50 G oppnås.

Vibrasjonstesting med et stroboskop
Hvert prøveeksemplar skal kontrolleres i tre akser (X,Y,Z) ,og spesifikke resonansfrekvenser fastslås. Ved hver av disse frekvensene skal langvarig testing utføres, og adferden til prøveeksemplaret må observeres ved bruk av et stroboskop.

Ved hjelp av et stroboskop kan man observere prøveeksemplarets spesifikke bevegelser når det blir utsatt for sin resonansfrekvens.