Balltester

Armaturer som brukes i sportsanlegg og flerbrukshaller bør være slagfaste.

Flere av produktene våre er blitt balltestet og godkjent i henhold til den tyske standarden DIN 57710-13. Denne standarden omhandler slagfastheten til armaturer som brukes i innendørs sportsanlegg. Ifølge standarden skal en armatur som treffes av en ball motstå eventuelle skader som kan føre til at deler av armaturen faller på bakken.

For å bestå standardtesten må en armatur tåle 36 skudd fra tre forskjellige retninger. Testhastigheten er kalibrert til 60 km/timen, og ballen er en kalibrert håndball. Produktet må fungere etter testen uten løse eller ødelagte deler som faller av, og uten at IP-verdien endres.