Produksjonstester

Rutinemessig gjennomgår 100 % av våre armaturer en sikkerhets- og funksjonalitetstest før de klargjøres for levering.

Ved alle fabrikkene våre er sikkerhets- og funksjonalitetstesting en del av kvalitetskontrollen som gjennomføres i monteringsenhetene. Når armaturene settes sammen, blir hver av dem testet og kontrollert før de pakkes og merkes.

Funksjonalitetstestingen omfatter kontroll av bevegelige deler, hvis det er noen. Montørene må sørge for at produktene gir riktig lysutbytte, og sjekke etter uregelmessigheter i spenningsnivå og isolering. Det finnes kalibrerte testinstrumenter til dette formålet i alle våre montasjeavdelinger.