Slagfasthet

Innen mekanikken er et slag en stor kraft eller sjokk påført over en kort periode når to eller flere legemer kolliderer.

Slagprøver brukes til å studere bestandigheten til materialer. Materialets bestandighet ligger i dets evne til å absorbere energi ved deformasjon. Skjøre materialer har lav bestandighet på grunn av den lave mengden deformasjon de tåler. Slagresistensen til et materiale kan også endres med temperaturen. I de fleste tilfeller reduseres slagenergien et materiale tåler under lavere temperaturer.

Minus 50 °C
Vi tester armaturene våre ved hjelp av et lodd med en bestemt masse og lengde, som slippes fra en bestemt høyde for å kollidere med et prøveeksemplar. Prøveeksemplaret plasseres i et spesialkammer med temperaturer ned til -50 °C. Temperaturen i kammeret skal være fem grader lavere enn den laveste omgivelsestemperaturen (Ta-verdien) angitt av produsenten for armaturen som testes.