Varastojen ja logistiikkatilojen valaistus

Varastot ovat yleensä korkeita hyllyosastojen vuoksi. Päivänvaloa on yleensä vähän tai ei lainkaan. Kapeat käytävät asettavat erityisiä valaistusvaatimuksia. Turvallista ja nopeaa siirtymistä tarvitaan, jotta varmistetaan tavaroiden hyvä kiertonopeus ja vältetään onnettomuudet. Käyttöaste varastoissa vaihtelee vilkkaasta henkilö- ja kuorma-autoliikenteestä täydelliseen poissaoloon. Korkeat hyllyosastot säästävät tilaa tehokkuusvaatimusten tiukentuessa.

Tunnistimilla ohjattavat LED-valaisimet yhdistettynä valaistuksen ohjausjärjestelmän avulla saadaan hallittua valaisimien päälläoloaikaa ja sen myötä voidaan pienentää energiankulutusta merkittävästi. Liiketunnistimet sytyttävät valot vain silloin, kun niitä tarvitaan. Kun varasto jaetaan vyöhykkeisiin, valot voidaan sammuttaa tai valaistusta on mahdollista himmentää tietyissä osissa rakennusta. 

Sisä-/ulkosiirtymät ajoneuvojen sisään- ja uloskäyntialueilla aiheuttavat onnettomuusriskin. Korkeampien valaistustasojen vaatimus voi olla ristiriidassa liian suurten valaistuserojen välttämisen kanssa. Siksi on tehtävä huolellinen valaistussuunnitelma, jonka avulla tasoitetaan valaistustasojen eroja siirtymäalueella valaistun rakennuksen ja pimeiden ulkotilojen tai päinvastoin päivänvalon ja pimeiden sisätilojen välillä. 

industry_warehouse_2.jpg

Korkeiden tilojen hyllyosastoilla voimakas vertikaalinen valaistus auttaa lukemaan varastoitavien tuotteiden ja hyllyjen merkinnät. Lineaariset valaisimet, joissa on kapeakeilaiset heijastimet asennettuina jatkuviin jonoon asennettaviin järjestelmiin, sopivat jopa 15 metrin asennuskorkeuteen. Mikäli kattokorkeus ylittää 6 metriä, myös erityiset korkeiden tilojen syväsäteilijät ovat hyvä vaihtoehto. Nämä kapeakeilaiset valaisimet heijastavat valoa käytävien ja hyllyjärjestelmien alapuolelle. Pienemmissä kattokorkeuksissa ja suuremmissa käytävien välisissä etäisyyksissä voidaan käyttää laajakeilaisia tai epäsymmetrisellä valonjaolla varustettuja valaisimia. 

 

Valaistusvaatimukset EN 12464-1

Yleiset tilat rakennusten sisällä - Varasto- ja hyllystöalueet Type of task / activity area

Lux-level (Em)

Glare rating (UGRL)

Uniformity
(U0)


Colour rendition
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling  Specific requirements

required modified U≥ 0,10
Unloading / loading area 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Packing / grouping area 300  500 25 0,50 80  100  100  30  
Configuration and re-handling 750  1000 22 0,60 80  150  150  30  
Open goods storage 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Rack storage - floor  150  200  25  0,50  80  -  -  30 Illuminance at floor level.
UGRL only in the viewing direction of the luminaire.
Rack storage - rack face  75  100  -  0,40  80  -  -  - On aisle rack face.
Band of 1,0 m may be excluded from the perimeter.
Central logistics corridor (heavy traffic)  300  500  25  0,60  80  100  100  30  
Automated zones (unmanned)  75  100  25  0,40  80  -  -  -  

 

Katso ratkaisumme myös muun tyyppisiin tiloihin

Loading image...

Parkkihallin valaistus

Autotalleja ja monikerroksisia parkkitaloja pidetään usein pimeinä, likaisina ja turvattomina alueina. Onneksi tämä...

Loading image...

Valvomon valaistus

Valvomoiden suunnittelu ja muotoilu on itsessään tieteellinen tutkimusala. Työntekijät työskentelevät usein yövuoross...

Loading image...

Puhdastilan valaistus

Puhdastilojen valaistuksessa puhtaus ja hygienia varmistetaan suljetuilla, korkean IP-luokituksen omaavilla, vähän...

Loading image...

Raskas teollisuus ja valaistus

Valaistusratkaisut kaivos-, rauta- ja terästeollisuuteen vaativat valaisimilta korkeaa suojausluokitusta ja joillakin...

Loading image...

Maatalousvalaisimet

Valo on olennainen ympäristötekijä, joka ohjaa kaikkien elollisten fysiologisia prosesseja. Valo auttaa näkemään, mis...