Varastot ja logistiikka

Varastot ovat yleensä korkeita hyllyosastojen vuoksi. Päivänvaloa on yleensä vähän tai ei lainkaan. Kapeat käytävät asettavat erityisiä valaistusvaatimuksia. Turvallista ja nopeaa siirtymistä tarvitaan, jotta varmistetaan tavaroiden hyvä kiertonopeus ja vältetään onnettomuudet. Käyttöaste varastoissa vaihtelee vilkkaasta henkilö- ja kuorma-autoliikenteestä täydelliseen poissaoloon. Korkeat hyllyosastot säästävät tilaa tehokkuusvaatimusten tiukentuessa.

Tunnistimilla ohjattavat LED-valonohjausjärjestelmät voivat vähentää varastojen käynnissä oloaikaa ja sen myötä energiankulutusta merkittävästi. Liiketunnistimet sytyttävät valot vain silloin, kun paikalla on ihmisiä tai kuorma-autoja. Kun varasto jaetaan vyöhykkeisiin, valot voidaan sammuttaa tai valaistusta on mahdollista himmentää tietyissä osissa rakennusta. 

Sisä-/ulkosiirtymät ajoneuvojen sisään- ja uloskäyntialueilla aiheuttavat onnettomuusriskin. Korkeampien valaistustasojen vaatimus voi olla ristiriidassa liian suurten valaistuserojen välttämisen kanssa. Siksi on tehtävä huolellinen valaistussuunnitelma, jonka avulla tasoitetaan valaistustasojen eroja siirtymäalueella valaistun rakennuksen ja pimeiden ulkotilojen tai päinvastoin päivänvalon ja pimeiden sisätilojen välillä. 

industry_warehouse_2.jpg

Korkeiden tilojen hyllyosastoilla voimakas vertikaalinen valaistus auttaa lukemaan varastoitavien tuotteiden ja hyllyjen merkinnät. Lineaariset valaisimet, joissa on kapeakeilaiset heijastimet asennettuina jatkuviin jonoon asennettaviin järjestelmiin, sopivat jopa 15 metrin asennuskorkeuteen. Mikäli kattokorkeus ylittää 6 metriä, myös erityiset korkeiden tilojen syväsäteilijät ovat hyvä vaihtoehto. Nämä kapeakeilaiset valaisimet heijastavat valoa käytävien ja hyllyjärjestelmien alapuolelle. Pienemmissä kattokorkeuksissa ja suuremmissa käytävien välisissä etäisyyksissä voidaan käyttää laajakeilaisia tai epäsymmetrisellä valonjaolla varustettuja valaisimia. 

 

Valaistusvaatimukset EN 12464-1

Yleiset tilat rakennusten sisällä - Varasto- ja hyllystöalueet Type of task / activity area

Lux-level (Em)

Glare rating (UGRL)

Uniformity
(U0)


Colour rendition
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling  Specific requirements

required modified U≥ 0,10
Unloading / loading area 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Packing / grouping area 300  500 25 0,50 80  100  100  30  
Configuration and re-handling 750  1000 22 0,60 80  150  150  30  
Open goods storage 200  300 25 0,40 80  50  50  30  
Rack storage - floor  150  200  25  0,50  80  -  -  30 Illuminance at floor level.
UGRL only in the viewing direction of the luminaire.
Rack storage - rack face  75  100  -  0,40  80  -  -  - On aisle rack face.
Band of 1,0 m may be excluded from the perimeter.
Central logistics corridor (heavy traffic)  300  500  25  0,60  80  100  100  30  
Automated zones (unmanned)  75  100  25  0,40  80  -  -  -  

 

Katso ratkaisumme myös muun tyyppisiin tiloihin

Loading image...

Kylmäsäilytys ja pakastetilat

Valoisuuden ja kylmyyden välinen taistelu on jatkuva ongelma erityisesti kylmäsäilytysteollisuudessa. Kylmävarastojen...

Loading image...

Asennus- ja tuotantotilat

Nykyajan asennustyöstä on tullut automatisoidumpaa ja laatuvaatimukset ovat tiukentuneet. Jäljellä olevissa...

Loading image...

Parkkihallit

Autotalleja ja monikerroksisia parkkitaloja pidetään usein pimeinä, likaisina, kapeina ja turvattomina alueina. Onnek...

Loading image...

Valvomot

Valvomoiden suunnittelu ja muotoilu on itsessään tieteellinen tutkimusala. Työntekijät työskentelevät usein yövuoross...

Loading image...

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuudessa puhtaus ja hygienia varmistavat tuotteiden laadun. Usein työskentely vaatii teräviä välinei...

Loading image...

Puhdastilat

Koska tuotteiden laatu on yhä tärkeämpää, puhdastilan tärkein ominaisuus on suojata valaisimia likaantumiselta. Puhta...

Loading image...

Raskas teollisuus

Raskaaseen teollisuuteen kuuluvat kaivosala, rauta- ja teräsprosessit. Näihin sovelluksiin tarkoitetuilta valaisimilt...

Loading image...

Maatalous

Valo on olennainen ympäristötekijä, joka ohjaa kaikkien elollisten fysiologisia prosesseja. Valo auttaa näkemään, mis...

Loading image...

Kemialliset laitokset

Kemialliset tuotantotilat ovat erityisen vaativia ympäristöjä, ja niissä tehdään paljon erilaisia työtehtäviä. Korkea...

Loading image...

Vaaralliset alueet

Lähes jokaisessa prosessisuunnittelutehtaassa on alueita, joissa on olemassa räjähdysriski. Näitä riskejä yritetään...