Puhdastilan valaistus

Puhdastilojen valaistuksessa puhtaus ja hygienia varmistetaan suljetuilla, korkean IP-luokituksen omaavilla, vähän huoltoa vaativilla ja helposti puhdistettavilla valaisimilla.

Puhdastilasektoriin kuuluvat kemiallinen, puolijohdin-, biokemiallinen, sähkö-, mikroelektroniikka- ja metallinkäsittelyalat. Puhdastiloja on myös elintarviketeollisuudessa, ja teollisuuskeittiöt varustetaan toisinaan puhdastilavalaisimilla. Puhdastilan valaisimien vaatimukset on dokumentoitu useissa standardeissa ja ohjeissa. Kaksi tärkeää kriteeriä ovat hiukkaspäästöt ja mikrobikontaminaatio. Puhdastilan valaisimissa tulee olla sellainen pinta, joka voidaan pitää mahdollisimman puhtaana ja joka ei salli lian kerääntymistä. Valaisimissa ei myöskään sallita rakenteellisia ominaisuuksia, kuten aukkoja, rakoja tai erilaisia liitoksia. Valaisimien pitäisi myös kestää voimakkaita puhdistusaineita ja välttää pinnan muuttuminen karheaksi ajan myötä. 

industry_cleanrooms_3.jpg

Glamox-puhdastilavalaisimilla on Fraunhofer-instituutin myöntämä sertifikaatti puhtausluokituksesta, joka on standardien IPA- ja EN ISO 14644-1 mukainenErilaiset optiikat ja heijastimet tarjoavat enemmän joustavuutta ja tehokkuutta erilaisiin puhdastilaympäristöihin. Valaisimien huolellinen suunnittelu varmistaa, että puhdastiloissa työskenteleville tarjotaan aina optimaaliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet.

industry_cleanrooms_2.jpg

EN-taulukko

Puhdastiloille ei ole erityisiä vaatimuksia. Tiloissa tulee kuitenkin huomioida työtehtävän vaatimukset, jotka on lueteltu kyseisten sovellusten alasivuilla.

Tutustu myös puhdastilaesitteeseemme tästä linkistä.

Katso ratkaisumme myös muun tyyppisiin tiloihin

Loading image...

Parkkihallin valaistus

Autotalleja ja monikerroksisia parkkitaloja pidetään usein pimeinä, likaisina ja turvattomina alueina. Onneksi tämä...

Loading image...

Valvomon valaistus

Valvomoiden suunnittelu ja muotoilu on itsessään tieteellinen tutkimusala. Työntekijät työskentelevät usein yövuoross...

Loading image...

Raskas teollisuus ja valaistus

Valaistusratkaisut kaivos-, rauta- ja terästeollisuuteen vaativat valaisimilta korkeaa suojausluokitusta ja joillakin...

Loading image...

Maatalousvalaisimet

Valo on olennainen ympäristötekijä, joka ohjaa kaikkien elollisten fysiologisia prosesseja. Valo auttaa näkemään, mis...