Räjähdysvaarallisten tilojen valaistus

Lähes jokaisessa prosessisuunnittelutehtaassa on alueita, joissa on olemassa räjähdysriski. Näitä riskejä yritetään minimoida tiukkojen sääntöjen avulla. Valaisimet ovat olennainen osa riskienhallintaa. Räjähdysvaarallisten tilojen (Ex) valaisimien käyttäminen näillä alueilla on pakollista. Niiden luokitukset perustuvat vaarapotentiaalin mukaisiin vyöhykkeisiin.

Vaarallisia alueita on räjähdysalttiissa ympäristöissä, joita aiheuttavat kaasut, höyryt ja syttyvä pöly tai kuidut. Yleensä niitä esiintyy asennuksissa öljyn-/kaasunporauslautoilla, jalostuslaitoksissa, kemian tuotantotiloissa, syttyvien nesteiden varastointialueilla, polttoaineen kuljetuksissa, bensiiniasemilla, maalien tuotannossa, paperinvalmistuksessa jne. 

Vaarallisilla alueilla on tärkeää, että valaisin on suunniteltu käytettäväksi kyseisellä alueella, ja että sen käyttö ja huolto vastaavat vaatimuksia. Valaisimien kotelot tehdään usein sinkkianodisoidusta alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä, niissä on lisäakut hätävalaistusta varten ja niiden käyttöikä on pidempi. 

 

Kategorioiden ja alueiden luokittelu 

ATEX-laitteiden direktiivi 2014/34/EU Equipment and protective systems on tarkoitettu sovellettavaksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. ATEX ja IEC Ex määrittelevät tilaluokat kaasujen ja pölyn esiintyvyyden perusteella. Tilan omistajan tehtävänä on luokitella alueet, joilla räjähdysvaara voi esiintyä eri vyöhykkeisiin. 

Vyöhykkeisiin jaetut alueet (0, 1, 2 kaasulle, höyrylle ja sumulle sekä 20, 21, 22 pölylle) on suojattava sytytyslähteiltä. EX-luokitelluilla alueilla käytettävien laitteiden on täytettävä direktiivin vaatimukset.  Vyöhykkeillä 0 ja 20 vaaditaan luokan 1 merkittyjä laitteita, vyöhykkeillä 1 ja 21 vaaditaan luokan 2 merkittyjä laitteita, ja vyöhykkeillä 2 ja 22 vaaditaan luokan 3 laitteita. Vyöhykkeillä 0 ja 20 on suurin riski esiintyä räjähtäviä ilmaseoksia. 

industry_hazardous areas_2.jpg

Kaasun vähimmäissyttymisenergian perusteella kaasut on luokiteltu enimmäispintalämpötilaluokkiin T1 = 450°C - T6 = 85°C 

Glamoxilla on laaja kokemus äärimmäisistä EX-olosuhteista Pohjanmerellä. Valmistamme valaisimia, jotka soveltuvat vyöhykkeille 1/21 ja 2/22 (Ex-n). Valaisimemme sopivat enimmäispintalämpötilaluokkiin T4 (135°C) - T5 (100°C). 

Katso ratkaisumme myös muun tyyppisiin tiloihin

Loading image...

Parkkihallin valaistus

Autotalleja ja monikerroksisia parkkitaloja pidetään usein pimeinä, likaisina ja turvattomina alueina. Onneksi tämä...

Loading image...

Valvomon valaistus

Valvomoiden suunnittelu ja muotoilu on itsessään tieteellinen tutkimusala. Työntekijät työskentelevät usein yövuoross...

Loading image...

Puhdastilan valaistus

Puhdastilojen valaistuksessa puhtaus ja hygienia varmistetaan suljetuilla, korkean IP-luokituksen omaavilla, vähän...

Loading image...

Raskas teollisuus ja valaistus

Valaistusratkaisut kaivos-, rauta- ja terästeollisuuteen vaativat valaisimilta korkeaa suojausluokitusta ja joillakin...

Loading image...

Maatalousvalaisimet

Valo on olennainen ympäristötekijä, joka ohjaa kaikkien elollisten fysiologisia prosesseja. Valo auttaa näkemään, mis...