Valvomot

Valvomoiden suunnittelu ja muotoilu on itsessään tieteellinen tutkimusala. Työntekijät työskentelevät usein yövuorossa ja tarkkailevat tehdaslaitteiden toimintatilaa. Tällöin tarvitaan huolellista tasapainoa: valon aktivoiminen tarkkaavaisuuden lisäämiseksi ja sammuttaminen oikean vuorokausirytmin säätämiseksi. Lisäksi tarvitaan riittävää häikäisyn kontrollointia sekä tarvittavaa määrää valoa asiakirjojen lukemista ja ohjauspaneelien tehokasta käyttöä varten.

Valvomotiloja koskevat tutkimukset osoittavat, että useimmat onnettomuudet tapahtuvat yövuoron aikana ja ennen kaikkea työvuoron viimeisten tuntien aikana. Valvomon valaistuksella on tärkeä rooli ohjauspaneelien tärkeimpien osien valaisemisessa oikealla valaistustasolla ja silloin kun se on tarpeellista. 

Lisäksi valvomoiden valaistuksella on tärkeä rooli käyttäjän vuorokausirytmin ohjaamisessa. Työvuorosta riippuen värilämpötilan säädön mahdollistava valaistus voi auttaa käyttäjää muuttamaan sisäistä kelloaan yövuoroon sopivaksi tai säilyttämään päivärytmin yövuoroista huolimatta. Molemmissa skenaarioissa vaaditaan säädettävän valkoisen valon voimakkuuden ja keston tarkkaa hallintaa. Valolla on myös lyhytaikainen, tarkkaavaisuutta lisäävä vaikutus. Lisäämällä valon voimakkuutta ja värilämpötilaa lyhyiksi aikaväleiksi, usein yövuoron lopussa, käyttäjä voi kokea tarkkaavaisuutensa paranevan ja hän voi näin välttää keskittymiskyvyn heikkenemisen ja mahdolliset onnettomuustilanteet. 

industry_control rooms_2.jpg

 

Valaistusvaatimukset EN 12464-1

Yleiset tilat rakennusten sisällä - Valvomot 

Type of task / activity area

Lux-level (Em)

Glare rating (UGRL)

Uniformity
(U0)


Colour rendition
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling  Specific requirements

required modified U≥ 0,10
Plant rooms, switch gear rooms 200 300 25 0,40 80 50 50 30  
Telex, post room, switchboard  500 750 19 0,60 80 150 150 100  
Surveillance station 300 500 19 0,60 80 100 100 75 1. Control panels are often vertical
2. Lighting should be dimmable
3. DSE-work

 

For power stations

Type of task / activity area

Lux-level (Em)

Glare rating (UGRL)

Uniformity
(U0)


Colour rendition
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling  Specific requirements

required modified U≥ 0,10
Control rooms 500 1000 19 0,70 80 150 150 100 1. Control panels are often vertical
2. Lighting should be dimmable
3. DSE-work

Katso ratkaisumme myös muun tyyppisiin tiloihin

Loading image...

Kylmäsäilytys ja pakastetilat

Valoisuuden ja kylmyyden välinen taistelu on jatkuva ongelma erityisesti kylmäsäilytysteollisuudessa. Kylmävarastojen...

Loading image...

Asennus- ja tuotantotilat

Nykyajan asennustyöstä on tullut automatisoidumpaa ja laatuvaatimukset ovat tiukentuneet. Jäljellä olevissa...

Loading image...

Parkkihallit

Autotalleja ja monikerroksisia parkkitaloja pidetään usein pimeinä, likaisina, kapeina ja turvattomina alueina. Onnek...

Loading image...

Varastot ja logistiikka

Varastot ovat yleensä korkeita hyllyosastojen vuoksi. Päivänvaloa on yleensä vähän tai ei lainkaan. Kapeat käytävät...

Loading image...

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuudessa puhtaus ja hygienia varmistavat tuotteiden laadun. Usein työskentely vaatii teräviä välinei...

Loading image...

Puhdastilat

Koska tuotteiden laatu on yhä tärkeämpää, puhdastilan tärkein ominaisuus on suojata valaisimia likaantumiselta. Puhta...

Loading image...

Raskas teollisuus

Raskaaseen teollisuuteen kuuluvat kaivosala, rauta- ja teräsprosessit. Näihin sovelluksiin tarkoitetuilta valaisimilt...

Loading image...

Maatalous

Valo on olennainen ympäristötekijä, joka ohjaa kaikkien elollisten fysiologisia prosesseja. Valo auttaa näkemään, mis...

Loading image...

Kemialliset laitokset

Kemialliset tuotantotilat ovat erityisen vaativia ympäristöjä, ja niissä tehdään paljon erilaisia työtehtäviä. Korkea...

Loading image...

Vaaralliset alueet

Lähes jokaisessa prosessisuunnittelutehtaassa on alueita, joissa on olemassa räjähdysriski. Näitä riskejä yritetään...