Maatalous

Valo on olennainen ympäristötekijä, joka ohjaa kaikkien elollisten fysiologisia prosesseja. Valo auttaa näkemään, mistä saa hankittua ruokaa ja se ylläpitää vuorokausirytmiämme. Lisäksi valo käynnistää ja säätelee useiden hormonien vapautumista, jotka ovat välttämättömiä aineenvaihdunnan säätelyssä ja lisääntymisessä. Maatalouden valaistusratkaisuissa tulisi ottaa huomioon myös tuotantotilojen viihtyisyys työympäristönä.

Lämpötila ja valo ovat tärkeitä ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat eläinten fysiologiaan. Valolle altistuminen vaikuttaa melatoniinin eritykseen. 8 tunnin mittainen valon altistusaika eläinten hyvinvointia varten on määrätty useissa eri viranomaismääräyksissä. Tämä tarkoittaa, että viljely- ja maatalouslaitosten valaistusolosuhteet on pidettävä vakaina, jotta ne eivät muuta tai häiritse eläinten kronobiologista rytmiä. 

Myös lypsylehmät hyötyvät valosta. Kun karjalle annetaan tavallista enemmän valoa ja myös yövaloa, sen hedelmällisyys ja maidontuotanto paranee. Valonlähteen valinnalla on merkitystä myös siipikarjan kasvattajille. Siipikarja, joka on saanut täyden spektrin valoa, saattaa elää pidempään, munia paremmin ja olla sopuisampaa kuin loistevalaistuissa tiloissa elänyt siipikarja. Munat voivat olla suurempia ja vahvempikuorisia. 

Myös maatalousalan valaisimien kemialliseen kestävyyteen on syytä kiinnittää huomiota. Maataloudessa käytettävät valaisimet voivat altistua ammoniakkihöyryille ja muille ankarille olosuhteille. On tärkeää valita valaisimet, joissa on oikea kemikaalinkestävyys sekä korkeat IP- ja IK -luokitukset kestävyyden ja luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi. 

 

Valaistusvaatimukset EN 12464-1

Teollisuus ja käsityö - Maatalous  

Type of task / activity area

Lux-level (Em)

Glare rating (UGRL)

Uniformity
(U0)


Colour rendition
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling  Specific requirements

required modified U≥ 0,10
Loading and operating of goods, handling equipment and machinery 200 300 25 0,40 80 50 50 -  
Buildings for livestock 50 75 - 0,40 40 - - -  
Sick animal pens: calving stalls 200 - 25 0,60 80 50 50 -  
Feed preparation: dairy: utensil washing  200 - 25 0,60 80 50 50 -  

Katso ratkaisumme myös muun tyyppisiin tiloihin

Loading image...

Kylmäsäilytys ja pakastetilat

Valoisuuden ja kylmyyden välinen taistelu on jatkuva ongelma erityisesti kylmäsäilytysteollisuudessa. Kylmävarastojen...

Loading image...

Asennus- ja tuotantotilat

Nykyajan asennustyöstä on tullut automatisoidumpaa ja laatuvaatimukset ovat tiukentuneet. Jäljellä olevissa...

Loading image...

Parkkihallit

Autotalleja ja monikerroksisia parkkitaloja pidetään usein pimeinä, likaisina, kapeina ja turvattomina alueina. Onnek...

Loading image...

Varastot ja logistiikka

Varastot ovat yleensä korkeita hyllyosastojen vuoksi. Päivänvaloa on yleensä vähän tai ei lainkaan. Kapeat käytävät...

Loading image...

Valvomot

Valvomoiden suunnittelu ja muotoilu on itsessään tieteellinen tutkimusala. Työntekijät työskentelevät usein yövuoross...

Loading image...

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuudessa puhtaus ja hygienia varmistavat tuotteiden laadun. Usein työskentely vaatii teräviä välinei...

Loading image...

Puhdastilat

Koska tuotteiden laatu on yhä tärkeämpää, puhdastilan tärkein ominaisuus on suojata valaisimia likaantumiselta. Puhta...

Loading image...

Raskas teollisuus

Raskaaseen teollisuuteen kuuluvat kaivosala, rauta- ja teräsprosessit. Näihin sovelluksiin tarkoitetuilta valaisimilt...

Loading image...

Kemialliset laitokset

Kemialliset tuotantotilat ovat erityisen vaativia ympäristöjä, ja niissä tehdään paljon erilaisia työtehtäviä. Korkea...

Loading image...

Vaaralliset alueet

Lähes jokaisessa prosessisuunnittelutehtaassa on alueita, joissa on olemassa räjähdysriski. Näitä riskejä yritetään...