Loading image...

Bruksområder for Human Centric Lighting

Human Centric Lighting har en rekke bruksområder, men hver enkelt løsning må tilpasses kundens spesifikke behov.

 

 

Lær mer om hvordan HCL kan brukes i ulike segmenter og hvordan du kan ha nytte av det:

 

  Utdanning  |  Kontor  |  Helse  |  Industri  

 

HCL application image education.jpg

 

Skole

Forbedret læring

 

 

Skoler kan ha nytte av HCL på flere måter. Denne typen belysning kan nemlig brukes til å stimulere døgnrytmen til elever og lærere, i tillegg til å skjerpe konsentrasjonen ved prøver og andre krevende oppgaver. Det er mulig å skape naturlige lysforhold på en mer effektiv måte med biologisk optimale belysningssystemer i undervisningsrommene.

 

En HCL-løsning kan hjelpe elevene å prestere bedre. Riktig lys om morgenen, med god lysstyrke og blå bølgelengde, kan for eksempel gjøre elevene mer våkne og fokuserte gjennom skoledagen. Læreren kan slå på et kaldthvitt lys med høy intensitet når elevene trenger å konsentrere seg, for deretter å skifte til et varmere, mer dempet lys for avslapping og gruppesamtaler. Enten du er lærer eller elev lar Glamox HCL deg se skolen din i et annet lys.

 

Glamox har bred erfaring med å utstyre skoler og undervisningssteder med tilpassede HCL-løsninger.
Dra nytte av vår ekspertise, ta kontakt med oss for å komme i gang med Human Centric Lighting

 

HCL sleeping.jpg

 

Du sover bedre

Belysningssystemer som avgir lys med høyere intensitet og fargetemperatur til rett tid i løpet av dagen, kan forbedre varigheten og kvaliteten på søvnen. Bedre søvn kan videre påvirke læringen positivt.

HCL performance.jpg

 

Du presterer bedre

På morgenen kan riktig lys redusere følelsen av søvnighet og gjøre det lettere å konsentrere seg. Bedre lys kan gjøre deg mer våken og øke konsentrasjonen i timene.

HCL well-being.jpg

 

Du føler deg bedre

Muligheten til å tilpasse lyset etter undervisningen gir økt velvære for både elever og lærere. Det handler om å gi riktig lys til rett tid.

Forskningsbasert kunnskap

Human Centric Lighting er et forskningsfelt i rivende utvikling, og vi i Glamox søker etter å øke vår innsikt tilsvarende. Glamox HCL-løsninger basert på den nyeste forskningen og standardene tilgjengelig. For ytterligere å forbedre kunnskapen om hvordan lys kan påvirke mennesker samarbeider vi med en rekke eksterne forskningsinstitusjoner, og støtter og bidrar til en rekke studier.


 

 

HCL application image office.jpg

 

Kontor

Gjør arbeidsdagen din bedre

 

Vi mennesker bruker mesteparten av den våkne tiden vår på å være våkne innendørs, særlig om vinteren. Derfor er kontorer svært egnet for Human Centric Lighting-løsninger.

 

Rapporter fra arbeidsplasser og kontorer viser en kraftig økning av både energi og motivasjon etter at det ble installert en HCL-løsning, i tillegg til økt velvære generelt blant de ansatte.

 

Vær fokusert

Forskningen viser at i tillegg til å gi godt nok lys til å utføre visuelle oppgaver, kan arbeidsplassens belysning påvirke de ansattes våkenhet, humør, oppfattelsesevne, søvnmønster og generelle velvære. Timing, varighet og spektersammensetning spiller en viktig rolle for lysets biologiske effekter. Dessuten viser forskningen at slike effekter også kan avhenge av omgivelsene, typen aktivitet, personlige egenskaper og hvor trøtt hver enkelt er.

 

Glamox har bred erfaring med å utstyre alle slags kontorer med tilpassede HCL-løsninger for å skape arbeidsforhold som gjør hverdagen litt lettere. Dra nytte av vår ekspertise, ta kontakt med oss for å komme i gang med Human Centric Lighting.

 

Glamox HCL-produkter og -løsninger er kompatible med WELL Building Standard™*

 

HCL sleeping.jpg

 

Du sover bedre

Eksponering for et kaldt hvitt lys på dagtid kan ha en positiv effekt på søvnen den påfølgende natten.

HCL performance.jpg

 

Du presterer bedre

Lysinnstillingene kan påvirke de ansattes opplevelse av arbeidsplassen positivt. Det kan være store variasjoner når det gjelder hvilke lysinnstillinger som foretrekkes. Individuell styring av belysningen kan derfor påvirke tilfredsheten med det fysiske arbeidsmiljøet positivt.

HCL well-being.jpg

 

Du føler deg bedre

Eksponering for mer intenst lys kan gjøre at de ansatte føler seg mye mer våkne og energiske. Human Centric Lighting kan også ha en positiv effekt på humøret og følelsen av velvære til den enkelte, særlig i områder med liten tilgang til sollys om vinteren.

Forskningsbasert kunnskap

Human Centric Lighting-belysning er et forskningsfelt i rivende utvikling, og vi i Glamox søker å øke vår innsikt tilsvarende. Glamox HCL-løsninger er basert på den nyeste forskning og standard som er tilgjengelig, vi samarbeider med en rekke eksterne forskningsinstitusjoner, og støtter og bidrar til en rekke studier.


 

 

HCL application image healthcare.jpg

 

Helse

Bedre helseomsorg

 

Helseinstitusjoner har god nytte av å bruke belysningssykluser med «soloppgang», «solnedgang» og dagslyssimulering, siden beboerne ofte bor fast på disse stedene.

 

Effekten på beboerne kan være et høyere aktivitetsnivå på dagtid, bedre søvn om natten og kortere rekonvalesens.

 

På sykehus og pleiehjem har beboerne ofte liten tilgang på dagslys på grunn av sykdom eller nedsatt mobilitet. Det å oppholde seg mye innendørs kan forstyrre søvnmønsteret, særlig om vinteren. Pasienter med demens eller andre kognitive lidelser er spesielt sårbare for lite dagslys. Glamox HCL bidrar til å gjenskape pasientens naturlige døgnrytme, og har dermed en gunstig effekt på disse lidelsene.

 

Bruksområder innen helsevesenet

Til eldre pasienter

Spesielt om vinteren er det mange eldre som ikke får nok dagslys. Det får negative følger for både beboernes døgnrytme og deres kognitive evner. En HCL-løsning kan kompensere for utilstrekkelig tilgang på dagslys og bidra til å stabilisere beboernes døgnrytme. Det kan gi en mer restituerende søvn og dermed forbedre den mentale og følelsesmessige tilstanden, altså beboernes velvære. Belysningen kan også ha en positiv effekt på uro.

 

På psykiatriske institusjoner

Forskningen viser at det å utelate de blå komponentene i lyset kan ha en positiv effekt på visse grupper psykiatriske pasienter ved at det demper symptomer som maniske perioder. Forskere og leger undersøker derfor om lys helt uten blå bølgelengder (blåblokkert lys) kan brukes i behandlingen av disse pasientene.

 

På sykehus

En HCL-løsning kan kompensere for utilstrekkelig dagslys og bidra til å stabilisere pasientens døgnrytme. Effekten på pasientene eller beboerne kan være bedre søvn om natten og kortere rekonvalesens. Dempet varmt lys om kvelden kan øke pasientenes melatoninproduksjon, slik at de sovner raskere.

 

På operasjonsstuer

Bruken av farget lys kan være nyttig for kirurger som er avhengige av skjermer under operasjon, som ved endoskopiske inngrep. Ergonomisk lys i form av dynamisk blått eller grønt lys i synsfeltet brukes til å øke kontrastene på skjermene. Dette reduserer belastningen på øynene til kirurgene. Human Centric Lighting kan også brukes til å skape en avslappende atmosfære for pasientene før eller etter operasjon.

 

HCL sleeping.jpg

 

Du sover bedre

HCL kan stabilisere døgnrytmen og gi bedre søvnkvalitet.
HCL kan redusere behovet for sovemedisin.

HCL performance.jpg

 

Du presterer bedre

HCL kan forbedre kognitive evner hos pasienter og ansatte. HCL kan avlaste de ansatte fordi beboerne er aktive og hviler når de skal. HCL kan gi bedre visuelle arbeidsforhold for kirurger som er avhengige av skjermer under operasjon.

HCL well-being.jpg

 

Du føler deg bedre

HCL kan forbedre det følelsesmessige og fysiske velværet til pasienter og ansatte som følge av rolige netter. HCL kan bidra til å forebygge humørsvingninger og depresjon.

Forskningsbasert kunnskap

Human Centric Lighting-belysning er et forskningsfelt i rivende utvikling, og vi i Glamox søker å øke vår innsikt tilsvarende. Glamox HCL-løsninger er basert på den nyeste forskning og standard som er tilgjengelig, vi samarbeider med en rekke eksterne forskningsinstitusjoner, og støtter og bidrar til en rekke studier.


 

HCL application image industry.jpg

 

Industri

Forbedret prestasjon

 

 

Belysningssystemer med høyere intensitet og justerbart hvitt lys kan øke effektiviteten og redusere tretthet, feil og ulykker.

 

I mange bransjer kreves det at de ansatte har full konsentrasjon i arbeidet f.eks. ved betjeningen av store maskiner og kraftig utstyr. Høyere intensitet kombinert med riktig fargespektrum i lyset og nøye timing for forskjellige belysningsinnstillinger kan gi mer opplagte og konsentrerte medarbeidere. Dette fører til mindre tretthet, som igjen kan redusere hvor mange feil de ansatte gjør.

 

Human Centric Lighting kan også ha en positiv effekt på humøret og følelsen av velvære til den enkelte, særlig i områder med liten tilgang til sollys om vinteren.

 

HCL for skiftarbeidere

Belysning til nattskift krever grundige forberedelser for å oppnå ønsket effekt. Vi anbefaler kaldt hvitt lys i de siste timene av nattskiftet for å gjøre de ansatte mer våkne og redusere risikoen for feil mot slutten av nattskiftet. Dette kan kombineres med individuelt kontrollerte «dusjer» med kaldhvitt lys hver time i siste halvdel av skiftet.

 

For skiftarbeidere som jobber mer enn 4 netter på rad, kan lyset brukes til å skape et faseskifte i døgnrytmen for å forenkle tilpasningen til nattarbeid. Individuelle innstillinger og personlig styring er viktig ved installering av HCL-løsninger til skiftarbeidere.

 

Vi har jobbet sammen med våre partnere for å levere skreddersydde HCL-løsninger til industrianlegg. Dra nytte av vår ekspertise, ta kontakt med oss for å komme i gang med Human Centric Lighting

 

HCL sleeping.jpg

 

Du sover bedre

HCL kan stabilisere døgnrytmen og gi bedre søvnkvalitet.

HCL performance.jpg

 

Du presterer bedre

HCL kan redusere tretthet og øke effektiviteten. HCL kan gjøre deg mer våken og redusere risikoen for feil og ulykker.

HCL well-being.jpg

 

Du føler deg bedre

For skiftarbeidere kan et mer intenst lys gjøre at de ansatte føler seg mye mer våkne og energiske både på dagen og om natten.

Forskningsbasert kunnskap

Human Centric Lighting-belysning er et forskningsfelt i rivende utvikling, og vi i Glamox søker å øke vår innsikt tilsvarende. Glamox HCL-løsninger er basert på den nyeste forskning og standard som er tilgjengelig, vi samarbeider med en rekke eksterne forskningsinstitusjoner, og støtter og bidrar til en rekke studier.