Psühhiaatriaosakonnad

Valgusel võib olla ka teraapiline toime. Haiglate psühhiaatriaosakondadel võib olla palju kasu inimkesksest valgustusest. Uuringud näitavad, et oranžis valguses viibimine ja sinise valguse blokeerimine võib leevendada bipolaarsetel patsientidel maniakaalseid episoode.

Glamoxi poolt Trondheimis Østmarkas St Olavsi psühhiaatriahaiglas elluviidud valgustusprojekt kavandati just seda tüüpi uuringutele tuginedes tugeva rõhuasetusega valguse teraapilise toime ära kasutamisele. Just seetõttu otsustati seal kasutada inimkeskset valgustust, mis imiteerib päeva jooksul loomulikku päikesevalgust. Alates kella kuuest õhtul muutub valgus oranžiks, soodustamaks patsientidel melatoniini tootmist ja vallandumist. Sellel on rahustav toime, see leevendab patsientidel hüperaktiivseid faase ja võimaldab neil oma unerütmi parandada.

Enamik palativalgustitest peaks olema süvistatud ja kahjustuste vältimiseks piisavalt tugevad. Selliseid spetsiaalseid turvavalgusteid nimetatakse sidumiskindlaks, kuna need ei anna patsientidele võimalust end vigastada – neil pole eenduvaid osi, mille külge saaks midagi riputada, ja neil pole ka selliseid teravaid osi, mida patsient võiks muidu kasutada enese vigastamiseks. Lisaks kindlatele peidetud kinnituspunktidele, kumeratele servadele ja rikkumiskindlatele valgusti sisemusele juurdepääsu takistavatele kinnitustele on selliste valgustite puhul väga tähtis ka piisavalt kõrge mehaanilise löögikindluse klass.

Lisateavet meie lahenduste kohta muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Operatsioonisaalid

Haigla operatsioonisaalis vajatakse väga spetsiifilist valgustust. Kõige olulisem on meditsiinipersonali visuaalne...

Loading image...

Intensiivraviosakonnad

Intensiivraviosakonnad on spetsiaalsed osakonnad haiglas, kus jälgitakse ja ravitakse väga raskes seisundis patsiente...

Loading image...

Läbivaatusruumid

Arstliku läbivaatuse ruum asub tihti otse arstikabinetis, mida kasutatakse ka patsientide üldiseks vastuvõtuks. Sealn...

Loading image...

Üld- ja ühe inimese palatid

Kaasaegsed haiglapalatid peaks olema patsientidele mugavad ja funktsionaalsed. Väga tähtis on ka see, et meditsiinipe...

Loading image...

Laborid ja apteegid

Laborivalgustus vajab hoolikat planeerimist, kuna sealsetel töökohtadel täidetakse väga suuri nõudmisi esitavaid...