Geriaatriaosakonnad ja muud vanuritele mõeldud alad

Vananedes muutub valgustus meile väga tähtsaks, tagades lisaks heale nähtavusele ka ohutuse ja turvatunde. Kõrgeima kvaliteediga valgustus on tähtis sõltumatu, kvaliteetse ja takistustevaba elu elamiseks.

Haiglate geriaatriaosakondades, aga ka hooldushaiglates ja hooldekodudes saab valgustusega parandada eakate patsientide heaolu – seda nii neil, keda vaevab dementsus, kui ka neil, kelle nägemisvõime ja ruumitaju halvenevad aastatega üha enam ja enam. Sobiva valgustusega saab vähendada rahutust, ebakindlust, turvatunde puudumist ja kukkumishirmu, aga ka suurendada iseseisvust ja parandada heaolutunnet.

Geriaatriaosakondade ja hoolekandeasutuste valgustuse projekteerimisel ja teostamisel tuleb seega arvestada nii nende üldiste teadmiste kui konkreetsete ruumide erinevate funktsioonidega. Punktvalgustust tuleks vältida, kuna see ei taga kuigi head nähtavust. Üldvalgustuse puhul on parimaks lahenduseks räigusevaba kaudne valgus. Lisaks sellele saab kasutada laualampe suunatava otsevalgustuse tagamiseks visuaalset väljakutset esitavate tegevuste, nagu lugemise ja kirjutamise hõlbustamiseks.

Geriaatriaosakondade ja hooldekodude kohvikutes ja päevaruumides saab kasutada meeldiva ja kutsuva õhustiku loomiseks aktsentvalgustust. Neisse ruumidesse sobivad väga hästi ka otse- või kaudvalgusega rippvalgustid, kuna need tagavad suhtlemist soodustava visuaalse mugavuse. Visuaalset teravust ja patsientide heaolu aitab veelgi parandada hea Ra-indeksiga (värviesitlusega) toodete kasutamine. Värskeimate uuringutega on leitud, et inimkeskne valgustus ja reguleeritava valge valgusega ehk reguleeritava värvitemperatuuriga valgustid mõjuvad soodsalt nii dementsete kui ka kõigi teiste haiglapatsientide ja personali ööpäevasele rütmile.

 

Nõuded valgustusele EVS-EN 12464‐1

Töö- või tegevuspiirkonna liik

Luksitase (Em)

Räigus (UGRL)

Ühtlus
(U0)


Värviedastus
(Ra)


Em,z Em,wall Em,ceiling Erinõuded

required modified
U≥ 0,10
Päevaruumid 300 500 22 0,60 80 75 75 50 Valgustustihedus põrandal

Lisateavet meie lahenduste kohta muud tüüpi ruumide jaoks

Loading image...

Operatsioonisaalid

Haigla operatsioonisaalis vajatakse väga spetsiifilist valgustust. Kõige olulisem on meditsiinipersonali visuaalne...

Loading image...

Intensiivraviosakonnad

Intensiivraviosakonnad on spetsiaalsed osakonnad haiglas, kus jälgitakse ja ravitakse väga raskes seisundis patsiente...

Loading image...

Läbivaatusruumid

Arstliku läbivaatuse ruum asub tihti otse arstikabinetis, mida kasutatakse ka patsientide üldiseks vastuvõtuks. Sealn...

Loading image...

Üld- ja ühe inimese palatid

Kaasaegsed haiglapalatid peaks olema patsientidele mugavad ja funktsionaalsed. Väga tähtis on ka see, et meditsiinipe...

Loading image...

Psühhiaatriaosakonnad

Valgusel võib olla ka teraapiline toime. Haiglate psühhiaatriaosakondadel võib olla palju kasu inimkesksest...

Loading image...

Laborid ja apteegid

Laborivalgustus vajab hoolikat planeerimist, kuna sealsetel töökohtadel täidetakse väga suuri nõudmisi esitavaid...